Kolik ventilačních otvorů je třeba udělat v suterénu domu

photo17702-2

Při stavbě jakéhokoli domu vybaveného suterénem nebo suterénem jsou vyžadovány otvory pro ventilační systém nebo ventilační otvory.

Tato zařízení hrají důležitou roli, protože pomáhají odstraňovat přebytečnou vlhkost z podzemních prostor, která ničí základy, zabraňují tvorbě plísní a znečištění ovzduší radonem.

Proto jsou takové systémy povinné pro instalaci v oblastech s výskytem radonu. V nízko položených oblastech výstavby v těchto regionech nebude stačit pouze přirozený systém větrání a bude nutné nucené větrání suterénních místností.

Pro tuzemské developery jde sice o novinku, protože ne každý si stále představuje nebezpečí neustálého ozáření lidského těla radonem, ale v zemích EU se již stal zákonnou normou požadavek instalovat přívodní a odsávací ventilaci sklepů na radonových půdách.

Co jsou průduchy?

Nepříliš velké technologické otvory se nazývají průduchy nebo průduchyumístěný podél obrysu podstavce domu. Jejich hlavním cílem je zajistit spolehlivé přirozené větrání suterénních prostor.

Při absenci větrání v technickém podzemí se vytvářejí podmínky pro tvorbu vysoké vlhkosti a v důsledku toho se na stěnách objevují plísně a hniloba, což vede k postupné destrukci stavebních konstrukcí a vytváření nevyhovující hygienické podmínky bydlení v domě.

Pro organizaci vysoce kvalitního větrání v suterénu jednotlivého domu je třeba vzít v úvahu následující:

photo17702-4

 1. Typ základů: páskový nebo pilotový typ.
 2. Vlastnosti půdy.
 3. Celková plocha suterénu.
 4. Klimatická oblast výstavby.
 5. Větrná růžice.
 6. Přítomnost podzemních plynů, zejména radonu.
 7. Mezera ke zdi a dalším budovám, které tvoří přirozenou překážku pro pohyb větraného vzduchu.

Proč jsou potřeba?

Pokud se při výstavbě bytového zařízení nepostaráte o účinné větrání sklepních prostor, časem nebude možné takové budovy provozovat. Vlhkost, houby, plísně jsou jen malou částí problémů, kterým bude majitel čelit.

Dnes vědci identifikovali další problém nevětraných soklů – vystavení radioaktivnímu plynu radonu.. Jeho koncentrace jsou zpravidla zanedbatelné, rozptyluje se ve vzduchu, aniž by poškozoval životní prostředí.

Ale při absenci větrání v podzemí se hromadí a začíná pronikat trhlinami do obytných místností, přičemž koncentrace je mnohonásobně vyšší než stanovené hygienické normy. A v důsledku toho budou obyvatelé takového domu trpět rakovinou.

V dřevěných domech není menší problém. Obecně se uznává, že takové stěnové konstrukce jsou schopny “dýchat”, takže mnoho vývojářů si myslí, že v nich není nutné zařídit větrání suterénu. A to je velká chyba, protože vlhkost a vlhkost jsou pro dřevostavby extrémně destruktivní.

Spolehlivé větrání dřevěných domů se provádí podle přírodního principu: proudění vzduchu proniká do místností dřevěnými póry, které působí jako silné přírodní filtry a zajišťují nepřetržitou cirkulaci čerstvých vzduchových hmot.

READ
Hoblovací nože: úhel ostření čepele pro ruční hoblík na dřevo. Jak to naostřit vlastníma rukama doma? Kudrnaté a jiné nože

Kdy soukromý dům nevyžaduje organizaci větracích otvorů?

V některých případech jednotlivé domácnosti nevyžadují instalaci větrání v suterénu. Je povoleno neinstalovat produkty v těchto situacích:

photo17702-3

 1. Podzemí je provedeno formou uzavřeného prostoru. Například je naplněna pískem a nahoře je namontována betonová deska. V takové místnosti ve skutečnosti žádné podzemí není.
 2. Zemina v technickém podzemí je pokryta kvalitní hydroizolační vrstvou, čímž je blokován zdroj tvorby vlhkosti.
 3. V suterénních místnostech je nucené větrání s výkonem minimálně 1 l/s na každých 10 m2 podkladu.
 4. Suterén je vybaven vzduchovým vytápěním a je napojen na větrané místnosti.
 5. Když je dřevěná konstrukce instalována na nízkém roštu a budova je dobře foukaná zespodu.

Samozřejmě, ve všech případech, pokud odmítnete instalovat ventilační otvory, bude vyžadována důkladná analýza a názor odborníků.

Požadavky na velikost, počet a umístění

Výpočet charakteristik výměny vzduchu v suterénu se provádí v počáteční fázi projektu výstavby bytového zařízení. Na základě daných parametrů plochy areálu se nastaví počet, poloha a průměr větracích otvorů, které jsou schopny zajistit požadovaný režim přirozeného větrání.

Dále určete výšku, ve které chcete otvory umístit. Ve středním Rusku musí být instalovány 600 mm nad úrovní půdy, aby sníh neblokoval ventilaci a voda z taveniny netekla do suterénu.

V souladu s SNiP musí být celá plocha průřezu větracích otvorů v suterénu alespoň 1/400 celkové plochy větrání. Proto pro domácnost o rozměrech 10×10 m bude celková plocha průřezu koulí 0,25 m2.

Konfigurace takových vzduchových kanálů může být libovolná, obvykle je to kruh nebo obdélník.

Příklad výpočtu počtu větracích otvorů pro budovu 10×10 m o celkové ploše 0,25 m2:

 • maximální vzdálenost od rohů je stanovena nejméně 1 m, na každé 2 m je instalován jeden otvor;
 • přijměte, že když ustoupíte z rohů 1 m, můžete nainstalovat pět otvorů na každou stranu, celkem 10 jednotek na dvě protilehlé stěny;
 • určete plochu jednoho otvoru: 0,25 m2: 10 = 0,025 m2;
 • pokud jsou instalovány kruhové větrací otvory, minimální průměr je určen vzorcem oblasti kruhu: d u4d √0,025 * 3,14: 0,140 u14d XNUMX m nebo XNUMX cm.

Tvůrčí proces

Větrání suterénu se provádí v počáteční fázi výstavby budovy v procesu zpevňování základů nebo pokládání stěn suterénu. Obvykle se pro tyto účely používají azbestocementové nebo PVC trubky.

READ
Měkký panel na stěnu do ložnice

Části potrubí odhadované délky jsou připevněny k výztužné konstrukci výztuže podél obrysu konstrukce pomocí ocelového drátu, načež otvory uzavřou provizorními zátkami, aby se tam při lití nedostal beton.

Koncové stěny trubek musí přesně přiléhat k vnitřní stěně bednění.

Pokyny krok za krokem pro vytvoření větracích otvorů při stavbě suterénu nadace:

photo17702-5

 1. Označují instalační body, aplikují průměr nebo jiné rozměry otvorů.
 2. Začněte s instalací ustupováním 1 m od rohu budovy, aby se zabránilo vytváření vzduchových kapes.
 3. Postup se provádí ve fázi vyztužení základu. Do výztužné matrice se zavádějí trubky o průměru 14-15 cm v pořadí po celém obvodu základny, trubky se k armovací síti fixují páskovacím drátem.
 4. Připravené otvory naplňte suchým pískem a dočasně je uzavřete, aby nedošlo k ucpání cementu během procesu lití.
 5. Po vytvrdnutí betonu se bednění odstraní a trubky se očistí od zátek.
 6. Vzduchotechnické potrubí je zakryto železným roštem pro zastavení pohybu hlodavců.

Větrací mřížky

Spolehlivé větrání suterénu je důležitým procesem, který zajišťuje standardní životnost domu a vytváří potřebné mikroklima v domě v kteroukoli roční dobu. Účelem mřížky je chránit podzemní prostor před drobnými zvířaty a hlodavci.

Požadavky na instalaci

Aby bylo možné uzavřít ventilační potrubí instalované ve stěnových konstrukcích suterénu z ulice, jsou na vnější straně konstrukce instalovány speciální mřížky.

Zdobí výdech ventilace, zajišťují nastavení intenzity výměny vzduchu. a chránit vzduchové kanály před atmosférickými srážkami.

Při výběru typu grilu musíte vědět, že se nedoporučuje instalovat plastové výrobky na ulici, jsou přístupné hlodavcům. Nejlepší možností pro suterénní konstrukce jsou kovové nastavitelné mřížky, které mohou nastavit požadovaný režim ventilace v závislosti na klimatických podmínkách.

Například v teplé sezóně se zcela otevírají a při okolních teplotách pod nulou se částečně překrývají.

Odrůdy

photo17702-6

Možností větracích mřížek v rozvodné síti je mnoho., které jsou seskupeny podle:

 • konfigurace,
 • velikost,
 • zdrojový materiál,
 • barevné provedení.

Ve tvaru jsou kulaté a obdélníkové, najdete vzory vyrobené ve formě oválu a mnohoúhelníku. První 2 varianty jsou nejběžnější, mají však vážnou nevýhodu, správný tvar výstupu přispívá k vytváření vírových proudů na výstupu, což negativně ovlivňuje proces proudění vzduchu.

READ
Ohřev zástrčky v ohřívači vody: důvody, jak to opravit

Podle způsobu fungování se rošty dělí na přívodní a odvodní. První, přes kterou dochází k přílivu vzduchu, a přes druhý – odtok odpadního vzduchu. Vyrábí také konstrukce mříží:

 • s pevnými deskami
 • nad hlavou,
 • na pantech
 • schopen otevřít
 • nastavitelný,
 • se zpětným ventilem.

Podle druhu použitého materiálu se vyrábí výrobky z plastu, dřeva a kovu. Kovové mřížky jsou dostupné v hliníkovém a ocelovém provedení.

První mají omezenou velikost, protože při instalaci na kanály s velkým průřezem se pod vlivem zatížení snadno ohýbají. Ocelové konstrukce jsou nejodolnější a nejoblíbenější možností mezi vývojáři..

Proces instalace a technologie

Nejspolehlivější a nejběžnější možností pro upevnění větrací mřížky je použití šroubových spojů. Používá se téměř na všechny typy venkovních stěn.

photo17702-7

Šroubování se provádí podle následujícího algoritmu:

 • nejprve se provede označení místa, kde bude mřížka instalována;
 • vyvrtejte otvory pro šrouby pomocí vrtačky tak, aby hlava vloženého šroubu přesně seděla podél obrysu mřížky;
 • poté přiložte rošt na požadovaný obrys a upevněte jej šrouby.

Při volbě způsobu upevnění pomocí horkého lepidla se nanáší pistolí podél obrysu větracího otvoru a rošt je pevně přitlačen ke stěně. Po upevnění konstrukce na stěnu utěsněte mezery montážní pěnou. Po vytvrzení pěny se přebytek opatrně odstraní a spoje se zatmelí roztokem.

Musím na zimu zavírat otvory?

Mnoho zdrojů dává doporučení pro období chladného počasí uzavřít ventilační otvory v suterénu aby byl dům v teple. Odborníci tvrdí, že takové rozhodnutí je špatné a může poškodit strukturu domu a zdraví jeho obyvatel.

Není dovoleno zakrývat otvory za jakýchkoli teplotních podmínek. V takových případech se dřevo začíná zhoršovat a v jeho tkáních se objevují houby a plísně.

Pokud se podlaha venkovním vzduchem ochladí, není to chyba větrání, ale důsledek nekvalitní tepelné izolace podkladu. V případě, že jsou dodrženy absolutně všechny technologické operace, podlaha zůstává teplá s otevřeným vzduchem, a to i při poměrně silném chladu.

Od vysoce radioaktivní radon se z půdy systematicky odpařuje, i když v malých objemech, pokud zablokujete přístup vzduchu, za pouhých pár měsíců je schopen získat koncentraci, která bude škodlivá pro zdraví ostatních.

Možné chyby v uspořádání suterénních ventilačních kanálů

Chyby, ke kterým dochází při vytváření ventilačních kanálů v suterénních místnostech, vedou k narušení parametrů vzduchu a k rozvoji negativních procesů ve stavebních konstrukcích domu, což způsobuje předčasné opotřebení.

READ
Vzdálenost mezi sloupy osvětlení ve městě

Nejčastější chyby, kterých se vývojáři dopouštějí při uspořádání větrání ve spodní části domu:

photo17702-8

 1. Porušení minimálního řezu větracích otvorů: pro běžné zeminy 1/400 půdorysu suterénu, pro radonově nebezpečné prostory 1/150 větrané plochy.
 2. Porušení výšky otvorů od úrovně terénu – 60 cm.
 3. Porušení minimální vzdálenosti umístění od rohu – 1 m.
 4. Nesprávné rozmístění větracích otvorů po obvodu domu.
 5. Nedostatek větracích otvorů v suterénu dřevěného domu.

Pokud jsou zjištěna porušení ve větrání suterénu, je možné rekonstruovat schéma, pečlivě zvážit všechny technické možnosti k zajištění požadované úrovně větrání v dílčím poli a poté provést požadovaný počet otvorů požadované sekce pomocí perforátor.

Vše, co potřebujete vědět o stavbě suterénu, najdete v této sekci.

Video k tématu článku

Jak vyrobit větrací otvory v cihlovém suterénu, video řekne:

Závěr

Zhotovení větracích otvorů ve sklepě vlastní chaty je podmínkou s pásovým základem a nevytápěným suterénem. Dostatečné přirozené větrání suterénu zajišťuje odolnost stavby.

Větrací systém by měl fungovat i v zimním období, protože nedostatek účinného větrání povede ke ztrátě spolehlivosti stavebních konstrukčních prvků domu, která bude z hlediska nákladů na restaurátorské práce desetkrát vyšší než náklady na vytápění domu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: