Potrubí studní: účel, požadavky, vybavení a technologie

Přesný význam pojmu „potrubí studny“ neexistuje. Velmi často je páskování zaměňováno s uspořádáním nebo připojením k vodovodním sítím. Ve skutečnosti je potrubí ústí studny důležitou fází při stavbě studny. A napojení na vodovod je zase jednou z fází vázání.
Níže jsou uvedeny odpovědi na

Základní požadavky na vybavení ústí vrtu

Zařízení používané pro potrubí ústí ropného vrtu (shluky vrtů) by mělo umožňovat:

 • rychle a spolehlivě utěsnit ústí vrtu nebo jejich shluky jak se spuštěným vrtacím nástrojem, tak bez něj;
 • vypouštět důlní dílo v případech zvýšení tlaku vypouštěním vyrobené tekutiny (oleje nebo olejové emulze) přes průtočné potrubí pracující v podmínkách uzavřených zábran;
 • nahraďte sycenou zásobní kapalinu proplachovací kapalinou (s předem stanovenými parametry) přímou a reverzní cirkulací;
 • kontrolovat úroveň tlaku při práci v podmínkách uzavřených zábran;
 • odvést plyn nebo zásobní tekutinu z ústí dolu do bezpečné vzdálenosti;
 • chodit a otáčejte nástrojem v utěsněných ústech.

Proč potřebujete potrubí ústí studny

Potrubí studny – soubor prací k zajištění nepřetržitého provozu autonomního vodovodního systému

Potrubí je soubor inženýrských prací, které poskytují efektivní připojení k vodovodnímu systému, stejně jako nepřetržitý a ničím nerušený provoz ponorného nebo povrchového čerpadla.

Zpravidla je po práci možné řešit následující úkoly:

 • Ochrana autonomní vodovodní sítě před zamrznutím s příchodem chladného počasí.
 • Uspořádání vhodného místa pro čerpací zařízení, kam se snadno přiblížíte pro údržbu a opravy zařízení.
 • Ochrana pláště před negativními vlivy prostředí, jako jsou srážky, úlomky.
 • Připojení tlakového potrubí od elektrického čerpadla k vodovodní síti.

Nakonec musíte ponorné čerpadlo spustit do požadované hloubky, což efektivně zvedne vodu na povrch bez ztráty produktivity a výkonu čerpací stanice.

Proces potrubí studny má seznam požadavků. Nutné podmínky:

 • Instalace kesonu přímo na ústí nebo horní část pažnicové trubky.
 • Při výběru čerpacího zařízení a jeho instalaci je také důležité postarat se o zajištění napájení systému.
 • Kopání příkopů a pokládání potrubí v nich k místům příjmu vody v přísném souladu s projektem.
 • Instalace hlavního a pomocného zařízení, kterým nebyl keson dříve vybaven.

Nejdůležitějším požadavkem je, aby všechny akce byly prováděny v přísném pořadí, jinak existuje riziko, že drahé zařízení selže.

1. Co se nazývá potrubí studny?

Potrubí studny – co to je

READ
Udělej si sám organizér do postýlky: technologie výroby

Pod potrubím ústí jakékoli studny míní specialisté připojení hlubokého čerpadla k potrubí. V tomto případě je nutné zajistit těsnost vrtu a všech spojů.

Důsledkem nesprávně provedeného potrubí studní bývá v zimě zamrzání vody v potrubí. Navíc jsou velmi často pozorovány úniky vody z přípojek. To vše má vliv na produktivitu vrtu a normální provoz hlubinného čerpadla.

Co je to

Ústí vrtu je místo, kde plášť přiléhá k zemi a jeho část je viditelná na povrchu. Tato oblast podléhá povinné hydroizolaci. Kolem kmene je po celém poloměru vyhloubena malá prohlubeň. Do drážky se vloží větší trubka a vnitřek se zalije betonem. Spojení pláště, hlavy a betonu je ošetřeno tmelem, který je odolný vůči agresivnímu prostředí.

Sdílejte tento dokument

Byl pro vás tento dokument užitečný?

0 hodnocení 0 % považuje tento dokument za užitečný (0 hlasů)

235 zobrazení 66 stran

Čtete bezplatný náhled
Stránky 8 až 12 nejsou v tomto náhledu zobrazeny.

Čtete bezplatný náhled
Stránky 17 až 24 nejsou v tomto náhledu zobrazeny.

Čtete bezplatný náhled
Stránky 31 až 44 nejsou v tomto náhledu zobrazeny.

Čtete bezplatný náhled
Stránky 50 až 51 nejsou v tomto náhledu zobrazeny.

Čtete bezplatný náhled
Stránky 55 až 63 nejsou v tomto náhledu zobrazeny.

Klasifikace nákladu

Podle druhu, způsobu skladování a vázání se zboží dělí do následujících skupin:

 • Kusové nestohovatelné náklady (Obrázek 1.1) – kovové konstrukce, motory, obráběcí stroje, stroje, mechanismy, velké železobetonové výrobky atd. Skupina kusových nestohovatelných nákladů je nejpočetnější a tvarově nejrozmanitější, proto neexistují jednotné standardní způsoby jejich zavěšení vhodné pro všechny náklady v této skupině.
 • Kusové naskládané náklady (Obrázek 1.2) – válcovaná ocel, trubky, dřevo a řezivo, cihly, škvárové tvárnice, standardní železobetonové výrobky, desky, panely, bloky, trámy, schodiště, bedny, sudy a další geometricky pravidelné výrobky.
 • Hromadný náklad (Obrázek 1.3) se přepravují v kontejnerech, drapácích, dopravnících apod. Skladují se na hromadách, určených úhlem uložení materiálu a hraničními plochami (uhlí, rašelina, struska, písek, drť, cement, vápno, drobné kovové hobliny atd.).
 • Závaží z polotekutého plastu – zboží, které má schopnost udržet si po určitou dobu svůj tvar nebo časem ztvrdnout. Mezi takové náklady patří betonové hmoty, malty, vápenná pasta, bitumen, maziva atd. Viskozita polotekutých nákladů a jejich zavěšování na stěny kontejnerů dopravních prostředků, schopnost rychlého tuhnutí a tvrdnutí (beton, malta a další náklady) ztěžují jejich přepravu. Takové zboží musí být přepravováno ve speciálním kontejneru.
 • Tekutý náklad – zboží, které nemá konkrétní tvar, je přepravováno v sudech, plechovkách, lahvích, cisternách, naběračkách apod. (voda, kapalná paliva a maziva, kyseliny, zásady, tmely atd.).
 • Plynné náklady se obvykle přepravují pod tlakem v lahvích (obrázek 1.4), jiných nádobách a potrubích.
READ
Profily Funke Kunststoffe jsou opravdu dobré.

Obrázek 1.4 – Nádoba na tlakové láhve

V závislosti na hmotnosti je zboží rozděleno do čtyř kategorií:

 • Lehký náklad – břemena o hmotnosti nejvýše 250 kg. Patří sem materiály jako plsť, kůže, koudel, překližka, suchá sádra, lehké strojní součásti atd.
 • těžký náklad – náklad, jehož hmotnost je v rozmezí od 250 kg do 50 t. Těžký náklad zahrnuje veškeré náklady skládané, volně ložené, polotekuté, kapalné a neskládané, jejichž hmotnost nepřesahuje 50 tun.
 • Velmi těžká břemena – náklad, jehož hmotnost přesahuje 50 t. Patří sem kusový nestohovatelný náklad. Zavěšování těchto břemen je povoleno pouze vysoce kvalifikovaným vazačům.
 • mrtvé váhy – zvláštní kategorie nákladu neznámé hmotnosti. Za mrtvá břemena se považují ta, která jsou připevněna k základu kotevními šrouby, zakopána v zemi, přimrzlá k zemi, přitlačena jiným břemenem a také zvednuta šikmým klínem. Zvedání mrtvých závaží pomocí jeřábu je zakázáno.

Podle tvaru a velikosti se zboží dělí na:

 • Celková zátěž – náklad, jehož rozměry nepřesahují rozměry kolejových vozidel železnic, a pro automobilovou a jiné druhy nepozemní železniční dopravy – normy stanovené pravidly silničního provozu Ruské federace.
 • Nadměrný náklad – náklad, jehož rozměry přesahují rozměry vozového parku železnic nebo pozemní bezkolejové dopravy. Nadrozměrným nákladem mohou být velké kotle, stroje, transformátory atd. Rozměry narušení obrysu by neměly překročit určité hodnoty, při kterých je stále možné přepravovat náklad zmenšením mezery mezi rozměry přiblížení budov a kolejových vozidel.

Podle velikosti porušení rozměrů je zboží rozděleno do pěti stupně nadměrku, z nichž každá má své limity. Na nadrozměrném nákladu při jeho přepravě po železnici je uveden odpovídající stupeň nadrozměrného nákladu.

Dlouhé zátěže tvoří zvláštní skupinu zboží (díly a sestavy velkých strojů, zařízení, kovové konstrukce apod.), které jsou přepravovány na speciálních železničních plošinách nebo přívěsech. Nadrozměrné, nadrozměrné a dlouhé náklady je možné přepravovat ve vozech nebo na nástupištích pouze po schválení nakládacího schématu odborem nebo odborem dráhy.

Přehled typických řešení

Odvod parního potrubí (termodynamický odvaděč kondenzátu)

Odvod parního potrubí (termodynamický odvaděč kondenzátu)

Odvod páry (volné plovoucí odvaděče páry)

Odvod páry (volné plovoucí odvaděče páry)

Odtok parního potrubí

READ
Hedvábné polštáře: výhody a nevýhody přírodní výplně bource morušového a mikrohedvábí na spaní

Odtok parního potrubí

Jednotka redukce páry (pilotovaná redukce)

Jednotka redukce páry (pilotovaná redukce)

Jednotka redukce páry s 2-stupňovou redukcí

Jednotka redukce páry s 2-stupňovou redukcí

Redukční jednotka s průtokem páry od 0 do 100 %

Redukční jednotka s průtokem páry od 0 do 100 %

Parní distribuční jednotka s prioritou spotřebitele

Parní distribuční jednotka s prioritou spotřebitele

Jednotka redukce páry

Schematické schéma potrubí deskového výměníku tepla

Převařte potrubní jednotku nádrže

Převařte potrubní jednotku nádrže

Mechanické potrubí čerpadla kondenzátu Zavázání ohřívače Zavazování parním lisem

Potrubí mechanického čerpadla

Potrubí mechanického čerpadla

3. Jak zajistit těsnost zařízení ústí vrtu?

Jak dosáhnout těsnosti při potrubí studny?

Aby se zajistilo, že bouřkové a půdní vody, atmosférické srážky nepřijdou do kontaktu se zařízením ústí vrtu, odborníci doporučují namontovat hlavu a nainstalovat keson. Dnes jsou v prodeji pohodlné možnosti pro standardní kesony vyrobené z plastu a kovu. Hlavu nebo keson můžete vyrobit i z improvizovaných materiálů. Obvykle se k tomu používá cihla nebo beton.

Vnější strana kesonu je v kontaktu se zemí a je zde nebezpečí pronikání vlhkosti do horní části vrtu a zařízení ústí vrtu. Proto je keson vyroben s utěsněnými stěnami a dnem. Shora je keson uzavřen odnímatelným víkem. K tomu se používají různé hydroizolační materiály: plastová fólie, bitumen, beton a tekuté sklo. Dobré výsledky se dosahují použitím speciálních hydroizolačních směsí.

4. Jak zabránit zamrznutí potrubních prvků studny?

Jak izolovat studnu na vodu

Nejjednodušší a nejúčinnější způsob, jak ochránit vodovodní potrubí před zamrznutím, je položit je do hloubky, ve které zem zaručeně nezamrzne.

Existují také způsoby, jak izolovat potrubí a zařízení speciálními tepelně izolačními materiály: minerální vlna, polystyrenová pěna, skelná vata, pěnová pryž atd. Někdy se k tomu používají i staré hadry a hadry.

Nejúčinnější metodou je položit speciální topný kabel do stejného výkopu s trubkou. Takový kabel lze umístit i dovnitř kesonu nebo do něj instalovat elektrický ohřívač s automatickým zapínáním.

Někteří doporučují namontovat do kesonu obyčejnou žárovku, která se zapíná při mrazech. Ale lampa je neúčinná ve velkých mrazech. Kromě toho mnoho lidí často zapomíná zapnout tento druh topného zařízení včas.

Nestačí jen vyvrtat zdroj na osobním pozemku. Je potřeba to správně nastavit. Potrubí studní je důležitou a nedílnou fází, ke které se přistupuje se vší odpovědností. Před zahájením práce se seznamují s druhy páskování, z nichž každý se liší funkčností, spolehlivostí a cenou.

READ
Panely na stěnu: imitace dřeva

Proč potřebujete potrubí ústí studny

Potrubí je soubor inženýrských prací, které poskytují efektivní připojení k vodovodnímu systému, stejně jako nepřetržitý a ničím nerušený provoz ponorného nebo povrchového čerpadla.

Zpravidla je po práci možné řešit následující úkoly:

 • Ochrana autonomní vodovodní sítě před zamrznutím s příchodem chladného počasí.
 • Uspořádání vhodného místa pro čerpací zařízení, kam se snadno přiblížíte pro údržbu a opravy zařízení.
 • Ochrana pláště před negativními vlivy prostředí, jako jsou srážky, úlomky.
 • Připojení tlakového potrubí od elektrického čerpadla k vodovodní síti.

Nakonec musíte ponorné čerpadlo spustit do požadované hloubky, což efektivně zvedne vodu na povrch bez ztráty produktivity a výkonu čerpací stanice.

Proces potrubí studny má seznam požadavků. Nutné podmínky:

 • Instalace kesonu přímo na ústí nebo horní část pažnicové trubky.
 • Při výběru čerpacího zařízení a jeho instalaci je také důležité postarat se o zajištění napájení systému.
 • Kopání příkopů a pokládání potrubí v nich k místům příjmu vody v přísném souladu s projektem.
 • Instalace hlavního a pomocného zařízení, kterým nebyl keson dříve vybaven.

Nejdůležitějším požadavkem je, aby všechny akce byly prováděny v přísném pořadí, jinak existuje riziko, že drahé zařízení selže.

Požadovaný seznam vybavení a dílů

Organizace autonomního zásobování vodou venkovského domu zahrnuje povinné vybavení a nástroje. Hlavní jsou:

 • Vodní čerpadlo, ponorné a povrchové. Když je hloubka vody ve studni velká, doporučuje se dát přednost odstředivým modelům.
 • Plášťová trubka vybavená upevňovacími prvky pro čerpadlo. Dodávají se ve formě běžné trubky z čerpadla povrchové vody, adaptéru nebo hlavice vrtu.
 • Potrubí. Odborníci zpravidla preferují trubky vyrobené z nízkotlakého polyethylenu. Materiál má mnoho výhodných vlastností: pevnost, odolnost, snadnou instalaci a rozumné náklady.
 • Automatizace, která zahrnuje volnoběh a tlakový spínač, filtry, manometr a hydraulický akumulátor. Pokud mluvíme o povrchových modelech čerpacích zařízení, pak jsou zpočátku vybaveny automatizací.

Pro provoz vodovodní sítě jsou také nutné kulové kohouty, spojky a armatury.

Příklad schématu potrubí studny pro vodu

Doba provozu studny 100% závisí na správnosti projekční práce a kvalitě potrubí. Ve fázi návrhu je důležité vzít v úvahu všechny vlastnosti spotřeby vody na základě požadovaných objemů, klimatických podmínek regionu a hloubky vody.

READ
Svařovací stroj: typy zařízení, doporučení, který z nich je lepší vybrat pro začátečníky

Standardní schéma vazby zahrnuje následující:

 • výroba adaptéru, kesonu nebo jámy;
 • projektování (vypracování výkresů) a instalace vodovodní sítě;
 • hledat vhodné čerpací zařízení a filtry;
 • instalace hydraulického akumulátoru;
 • instalace ponorného nebo povrchového vodního čerpadla;
 • zkušební provoz autonomního zásobování vodou.

Existují tři hlavní metody pro uspořádání místa, kde je voda přivedena na povrch: adaptér, keson a jáma. V blízkosti místa odběru vody je také možné postavit přízemní budovu, ale to je vhodné pouze při pobytu v teplých oblastech. Ve středních a severních regionech je potřeba budovu s příchodem zimy vytápět.

Uspořádání studny na osobním pozemku je zodpovědnou záležitostí. Kvalita vody, stejně jako účinnost a doba provozu autonomní vodovodní sítě bude záviset na správné volbě místa vrtání studny a dalším rozvoji.

Vstřikovací zařízení má při práci velký význam, volí se na základě potřeb a vlastností vrtu. Čerpadlo pro velké zatížení poběží „naprázdno“, což způsobí rychlé opotřebení dílů. Nedostatečně produktivní bude pracovat nepřetržitě, což povede k přehřátí motoru a jeho spalování.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: