Plastové kanalizační studny: typy, typy, instalace

Kanalizační studna je povinným prvkem kanalizačního systému. Slouží ke sběru odpadních vod, umožňuje řídit výkon systému.

Dříve tento úkol plnily masivní železobetonové konstrukce, nyní je nahradila polymerní alternativa. Plastové kanalizační studny se vyznačují nižší hmotností, spolehlivostí, snadnou obsluhou, snadnou údržbou a instalací. K jejich instalaci nepotřebujete žádné speciální vybavení.

Použití plastových jímek

Dříve se používaly studny, sestávající z železobetonových prstenců, jejichž spoje byly uzavřeny cementovou maltou. Ale pod vlivem vnějších faktorů konstrukce nakonec ztratila těsnost a zhroutila se. Polymerní produkty jsou monolitické, a proto nemají tuto nevýhodu.

Hlavním úkolem studní je vzájemně propojit kanalizační potrubí.

Kanalizační studny vyrobené z plastu také plní následující funkce:

 • Umožňují sledovat stav odpadního potrubí v místech instalace spojovacích dílů.
 • Umožňuje pokládat potrubní systémy v různých úrovních.
 • Pomáhají zvýšit nebo snížit průtok odpadních vod – v případě potřeby je ve studni instalováno čerpadlo.
 • Umožňují přístup do kanalizačních míst umístěných ve studni za účelem kontroly a údržby.

Plastové jímky lze použít jako samostatné konstrukce nebo jako doplněk k betonovým kolektorům. Ve druhé možnosti slouží plastová vložka jako spolehlivá hydroizolace a chrání půdu před pronikáním odtoků.

Polymerní produkty se používají pro výstavbu domovních a průmyslových kanalizací.

Výhody

Plastové kanalizační studny jsou nejčastěji vyrobeny z polymerů. Moderní výrobky nejsou horší než zastaralé protějšky vyrobené ze železobetonu a v některých ohledech je dokonce předčí.

Výhody polymerních struktur:

 1. Vysoká odolnost proti korozi a mrazu. Výrobky lze provozovat při -40 °C, nevyžadují antikorozní úpravu.
 2. Hmotnost zařízení nepřesahuje 100 kg – lze jej přepravovat bez použití speciálního zvedacího zařízení.
 3. Jednoduchá obsluha. Designy nevyžadují pravidelnou údržbu.
 4. Dlouhá životnost. Při správné údržbě mohou studny vydržet minimálně 50 let.
 5. Vysoká pevnost v tlaku. Stěny odolávají tlakovým ztrátám, ke kterým dochází uvnitř i venku.
 6. Nízká tepelná vodivost. Studna nevyžaduje další tepelnou izolaci.

Výhodou je také to, že konstrukce podléhají opravě. Ale v každém případě je důležité vybrat kvalitní produkt a nainstalovat jej velmi pečlivě.

Plastové zařízení pro studnu

Plastové kanalizační jímky se bez ohledu na rozsah použití skládají z podobných základních částí.

Zařízení

Základní prvky

 • Pracovní komora je svisle válcová ze spirálové trubky. Uvnitř pracovní komory je namontován žlabový díl a berm (rovná plocha uvnitř jímky pro pohyb v jejím pracovním prostoru).
 • Vanová část je vyrobena z polymerové trubky. V případě potřeby je pod žlabovou částí vytvořena nakládací komora pro betonáž s plnicími trubkami.
 • Plnicí komora je vyrobena z polymerové fólie.
 • Překrývání – ploché z plechu, kuželové z polymerového plechu, klenuté ze spirálové trubky.
 • Základna je plochá z polymerové fólie.
 • Vstupní a výstupní potrubí je vyrobeno z polymerové trubky.
 • Žebřík – potřebný k přesunu specialistů a potřebného nářadí.
 • Hrdlo je válcové ze spirálové trubky. Horní část studny snižuje vnější zatížení, které může zničit produkt.
 • Plnicí trubky – z polymerové trubky.
READ
Odvážný projekt moderního dřevěného domu

Studny jsou také vybaveny poklopem – prvek se dokupuje samostatně. Instaluje se na krk, aby se do pracovní komory nedostaly velké nečistoty a předměty.

Pro zajištění stejné životnosti celé konstrukce se často volí poklopy z polymerů. Rozměry těchto modelů odpovídají parametrům analogů vyrobených z kovu. Při výběru zohledněte funkčnost krytu.

V závislosti na únosnosti jsou poklopy rozděleny do čtyř standardů:

 1. A15. Pokládejte na chodníky nebo na zelené plochy. Zatížení takového poklopu by nemělo přesáhnout 1,5 tuny. Instaluje se přímo na hrdlo studny.
 2. B125. Montuje se do parků, na chodníky, parkoviště. Kryt odolá zatížení až 12,5 tuny. Umístěný na vykládacím kruhu nebo skládací trubce.
 3. C250. Používá se při pokládání kanalizačních systémů pod městské komunikace. Maximální zatížení je 25 tun.
 4. D400. Nejodolnější poklopy se používají na hlavních silnicích. Odolá zatížení – 40 tun.

Při úpravě studny je důležité zajistit volný odtok vody. Typ kanalizačního potrubí se volí v závislosti na podmínkách použití.

Zařízení

Typy studní

Do cíle

proplachování

Zajišťují kanalizační síť v počátečních úsecích – tam, kde jsou možné srážky kvůli nedostatečné rychlosti.

Rozhledny

Určeno pro provozní práce.

Bouřková voda

Navrženo pro příjem dešťové vody z povrchu.

Variabilní

Jsou určeny pro připojení potrubí kanalizační sítě na různých úrovních. Uspořádány v oblastech, kde se značky přívodního a výstupního potrubí výrazně liší.

Tlumení tlaku (na základě diferenciálu)

Navrženo pro snížení toku energie.

Drenáž

Používá se pro odvod odpadních vod do země. Děje se tak buď přímo dnem studny, které je vystláno pletivem nebo materiály s drenážním účinkem (štěrk, lomová cihla, drť), nebo dalším přívodem odpadní vody výstupním potrubím (potrubím) do filtračních polí .

Plastové kanalizační studny tohoto typu se zpravidla montují v nejnižším bodě reliéfu, s přihlédnutím k topografii lokality, na konci kanalizační sítě.

Podle typu aplikace pro kanalizaci

 1. Pro domovní kanalizaci – studna s vaničkou.
 2. Pro dešťovou kanalizaci – studna bez podnosu.

Podle typu odtoku

Lineární

Uspořádány na rovných úsecích stokové sítě každých 35-300 m – v závislosti na průměru potrubí stokové sítě se vzdálenost mezi studnami zvětšuje.

Otočný

Uspořádejte ve všech bodech změny směru čáry v plánu (otočky). Rotační jímka se od lineární liší tvarem žlabu, který má křivočarý obrys v podobě hladké křivky s minimálním poloměrem zakřivení rovným 2–3 průměrům trubky. Úhel natočení nesmí překročit 90°. Otočení podnosu začíná ve vzdálenosti poloviny průměru trubky od stěn studny.

nodální

Uspořádejte na všech místech připojení kanalizačních vedení. Od lineárních se liší tím, že mají sestavu van spojující maximálně tři vstupní trubky a jeden výstup.

READ
Hlavní způsoby novoročního osvětlení fasády a ulice

Pevný (monolitický)

Monolitická studna je ihned připravena k montáži, vyrábí se v řadě standardních velikostí a montuje se pouze do hloubky uvedené v návodu.

Obvykle se vytváří vytlačovacím svařováním, což výrazně zvyšuje těsnost. Je to důležité zejména v případě možného pohybu země.

Před nákupem je důležité pečlivě vypočítat rozměry výrobku a objem odpadní vody. Po instalaci není možné vyměnit část konstrukce nebo zvýšit výšku pracovní komory.

Cena a výběr

Cena plastových kanalizačních jímek závisí především na třech parametrech: rozměrech výrobku, tloušťce stěny a počtu trysek. Požadované parametry závisí na úkolech a podmínkách, ve kterých plánujete produkt provozovat.

Také při výběru polymerního produktu byste měli věnovat pozornost materiálu.

Plastové kanalizační studny jsou často vyrobeny z polyethylenu. Takové studny se nebojí chladného počasí: mohou zmrznout, ale po rozmrazení rychle obnoví svůj tvar, aniž by ztratily svou těsnost.

Obvykle se dává přednost polyethylenovému produktu značky “100”, výrobkům, z nichž mají vysokou hustotu, zvláštní pevnost a spolehlivost. Materiál je vynikající dielektrikum, je odolný proti prasknutí a poškrábání a odolává i záření. Nepropouští kapaliny a plyny, nevstupuje do chemických reakcí, při kterých se uvolňují toxické výpary, což je bezpečné pro životní prostředí.

Montážní technika

Plastové kanalizační studny se obvykle instalují v následujícím pořadí:

 1. Vytvoření jámy. Po změření výrobku vykopou díru, jejíž šířka by měla být o 15–20 cm větší než vnější průměr instalované konstrukce. Dno výkopu je v případě potřeby vyrovnáno pískem.
 2. Uspořádání základů. Pro zásobní studnu je dno jámy pokryto vrstvou oblázků o výšce 20 cm, po které se nalije cementová malta. Při uspořádání vsakovací studny je dno tmeleno pouze po obvodu a uvnitř je pokryto vrstvou drceného kamene nebo štěrku o výšce 40 cm.
 3. Instalace studny.
 4. Připojení kanalizačních potrubí. Při spojování vývodů potrubí se používají těsnící manžety pro zvýšení pevnosti a těsnosti konstrukčních spojů nebo se provádí svarový spoj.
 5. Zásyp produktu. Před tím, pokud není studna chráněna zvenčí, doporučuje se ji naplnit vodou, aby byla chráněna před deformací v důsledku poklesu tlaku.
 6. Položení poklopu na krk. Nejprve je namontována nosná část s technologickými otvory, po které jsou výčnělky krytu kombinovány s drážkami prstence.

Při provádění instalačních prací je důležité dodržovat aktuální hygienické normy a předpisy.

Plastové studny pro kanalizaci postupně a sebevědomě zabírají své místo při výstavbě potrubí. Při pokládce kanalizace je tento prvek nepostradatelný.

Železobetonové studny, které se používaly téměř všude, nejsou tak pohodlné a kromě toho mají velmi vysokou hmotnost. Ale plastové protějšky mají své vlastní vlastnosti, o kterých musíte vědět.

Plastové jímky na kanalizaci

Co jsou plastové kanalizační studny?

Proč jsou potřeba, kde se používají?

Plastová kanalizační studna slouží ke shromažďování a akumulaci odpadních vod a také ke sledování stavu systému.

READ
Vlastnosti zónování jednopokojového bytu pro rodinu s dítětem

Mohou být použity jako samostatné prvky i jako vložka do železobetonové studny pro hermetickou ochranu.

 • změna směru nebo průměru potrubí,
 • kontrolu nad stavem objektu,
 • kladení potrubí na různých úrovních,
 • změna průtoku vody,
 • přístup pro kontrolu a údržbu potrubí,
 • umístění do velkých studní čerpadel a dalšího zařízení.

Zařízení a princip činnosti, normy

Každá kanalizační studna má podlouhlou šachtu a dno. Ve spodní části je zásobník na potrubí.

Podnos může mít různý tvar: přímka, ohyby, otočení. Někdy mají uzamykací a měřící zařízení.

Délku hřídele lze upravit pomocí nástavců a výsuvných prvků. Jsou spolu zapečetěny. Horní část je uzavřena poklopem.

Poklopy zase mají svou klasifikaci podle míry zatížení, které vydrží.

Výhody a nevýhody: uživatelské recenze

Výhody plastových modelů:

 • Nízká hmotnost zařízení.
 • Odolá těžkým nákladům, odolný a spolehlivý.
 • Doprava a instalace nejsou náročné.
 • Odolnost a trvanlivost.
 • Těsnost konstrukce.
 • Odolává vysokým a nízkým teplotám.
 • Nepodléhá korozi.
 • Potřeba údržby je minimální.

Nevýhody plastových jímek:

 • I přes pevný a tlustý plast jsou náchylné k deformaci.
 • Nelze opravit.
 • Nemohou odolat velkému tlaku, proto se nenacházejí ve velkých hloubkách.
 • Výškový limit do 15m.
 • Vysoká cena.

Porovnání plastových a betonových konstrukcí

Při porovnávání betonových a plastových kroužků lze rozlišit následující body:

 1. Betonové výrobky mají velmi vysokou hmotnost, nelze je instalovat bez speciálního vybavení. Hmotnost plastových jímek i při maximálních rozměrech nepřesahuje 100 kg.
 2. Při instalaci studny je ve spodní části vytvořen otvor pro potrubí. V betonovém provedení je tento otvor proveden perlíkem a sbíječkou. V důsledku toho je struktura nevyhnutelně poškozena. I u dobře provedeného otvoru je velmi obtížné vzduchotěsnit vstup potrubí. V plastové jímce je otvor již připraven a zcela utěsněn.
 3. Betonové studny jsou náchylné ke korozi plynem z kanalizace. I přes zdánlivou pevnost je bude nutné vyměnit po maximálně 15 letech služby. Plastové konstrukce jsou v tomto ohledu spolehlivější a odolnější, jejich životnost je od 50 do 100 let, za předpokladu správné instalace.

Existující odrůdy

Monolitický

Monolitické jímky mají jednodílné provedení, odolávají vysokému tlaku a zatížení a jsou zcela utěsněny. Často se používají jako diferenciální, protože tam voda proudí vysokou rychlostí. Mají nižší cenu než prefabrikované, protože se snadněji vyrábějí.

V monolitických modelech mohou být otvory pro trubky již vyrobeny nebo mohou být vyrobeny na zakázku.

Cena je od 14 000 rublů.

Prefabrikovaný

Prefabrikované plastové studny jsou optimálním řešením pro kanalizaci a zásobování vodou. Pomocí modulů s těsným šroubovým spojením je možné sestavit konstrukci požadované výšky.

Někdy jsou stěny studní hladké, někdy jsou zvlněné.

Podnosová část může být plochá nebo konvexní. Podle konfigurace systému je určeno, které vývody budou hluché a v jakém místě bude potrubí napojeno na studnu. Při instalaci prefabrikovaných studní je nutné zajistit těsnost spojů.

READ
Instalace zástěny pod vanu. Jak nainstalovat zástěnu pod posuvnou plastovou vanu

A stále je třeba mít na paměti, že s přibývající výškou ubývá síly. Náklady na takové modely jsou vyšší, protože jejich výroba vyžaduje vyšší náklady.

Cena je od 27 500 rublů.

Do cíle

Podle vlastností a účelu se kanalizační plastové studny dělí na následující typy.

Šachty se instalují vždy na spoje, odbočky a sklony potrubí, výškové rozdíly nebo spoje potrubí různých průměrů.

Jsou určeny ke sledování stavu systému, preventivní údržbě, čištění, opravě, snadnému přístupu ke komunikaci a také údržbě dalších zařízení.

Cena je od 4 950 rublů.

Jak název napovídá, tyto modely se instalují na ohyby trubek, když úhel natočení přesáhne 45 °.

Jsou podobné inspekčním místnostem, slouží také ke sledování stavu potrubí, odstraňování ucpání a eliminaci netěsností, protože to jsou místa, která jsou nejvíce náchylná k problémům.

Cena je od 2 900 rublů.

Někdy se reliéf místa dramaticky mění, trubky jsou položeny se sklonem. To vyžaduje instalaci diferenciálních konstrukcí pro snížení (nebo zvýšení) rychlosti pohybu odpadních vod. Zařízení takových studní může být odlišné, ale musí být velmi odolné. Výrobky jsou vystaveny zemnímu tlaku v hloubce a také tlaku vody.

Cena je od 2 500 rublů.

Mohou být použity k akumulaci odpadních vod v soukromých domech jako autonomní kanalizační systém. Je nutné čerpání odpadů ručně nebo pomocí speciálního zařízení.

Cena je od 6 800 rublů.

Drenážní studny se používají ke shromažďování a čištění deště a tání vody, která se poté dostává do země. Na dně takové studny je položen polštář písku a štěrku.

Podle typu materiálů

Podle typu materiálů lze klasifikovat následující typy studní:

Poslední dva typy jsou nejběžnější. Ale v současné době jsou plastové výrobky stále populárnější a postupně nahrazují těžké betonové protějšky.

Plastové konstrukce mohou být zase vyrobeny z různých typů plastů:

 • polyethylen,
 • PVC (polyvinylchlorid),
 • polypropylen.

Každý z polymerů má své vlastní vlastnosti. Polyetylen je nejvíce hermetický, polyvinylchlorid je velmi odolný vůči agresivnímu prostředí a změnám teplot, polypropylen je pružnější a plastičtější.

Rozsah velikostí

Poklopy pro studny se vyrábějí převážně v kulatém tvaru, i když nyní se někdy používají čtvercové kryty pro kanalizaci.

Rozměry poklopů lze nalézt v dokumentu GOST 3634 99. Průměr litinových poklopů je od 380 do 810 mm, plastové – od 315 mm do 1 m. Některé poklopy mají speciální zámky, které omezují přístup.

Typy poklopů

Existuje několik produktových norem pro typ poklopů a zatížení, které mohou odolat.

 • A 15. Odolává hmotnosti do 1,5 tuny, instalováno na chodníky a v zelené zóně.
 • B 125. Vzhledem k zatížení až 12,5 tuny se používá na parkovištích, chodnících a parkovištích.
 • C 250. Tyto poklopy vydrží hmotnost 25 t. Používají se při výstavbě kanalizací včetně pod městskými komunikacemi.
 • D 400. Lze instalovat pod dálnice, kde jsou největší zatížení do 40 tun.
READ
Proč je podlaha ve vaně studená a jak ji správně izolovat

Co je třeba zvážit při výběru plastové studny?

Při výběru plastové studny je třeba zvážit některé důležité parametry.

 • Hloubka konstrukce.
 • Vlastnosti klimatu a topografie lokality.
 • Materiál, ze kterého je nádrž vyrobena.
 • Rozměry a objem.
 • Náklady.

Pravidla pro instalaci plastových studní

Výběr velikosti a hustoty

Prvním krokem při instalaci plastové studny je výběr rozměrů, objemu a hustoty nádrže. Výrobky se vyrábějí v různých velikostech, hustota závisí na hloubce výskytu, která je nezbytná k tomu, aby studna vydržela zatížení zeminou zvenčí a splašky zevnitř.

Instalace

 • V připravené jámě je instalována studna. Na dno je třeba nalít polštář písku (10 cm).
 • Položte dno nádoby, poté plastovou manžetu, proveďte spojení s kanály. Spáry a spáry ošetřete tmelem.
 • Boční objem je pokryt směsí písku a oblázků. Střešní okno je nainstalováno.

Použití plastových nádob při vysoké GWL

Při vysoké GWL bude instalace plastové studny obtížnější než za normálních podmínek. Při dodržení určitých pravidel je však instalace stále možná.

 1. Pro zpevnění je nutné provést bednění v základové jámě. V opačném případě se stěny rozpadnou.
 2. Zvláštní pozornost je třeba věnovat spojům a spojům. Musí být zapečetěny.
 3. Nádrže musí být upevněny v jámě tak, aby neplavaly. K tomu je ve spodní části vyroben betonový polštář, ke kterému je nádrž připevněna kabely.

Údržba a provoz

 • Údržba studní zahrnuje především jejich pravidelné čištění, a to dvakrát ročně. Včasné čištění usazenin, bahna, usazenin zaručuje normální fungování, nepřítomnost nepříjemných pachů.
 • Je také nutné vyčistit ucpání, odstranit netěsnosti, pokud se objeví. Při kontrolách identifikujte a opravte poškození spojů, analyzujte stav usazenin.
 • Externí vyšetření by mělo být prováděno měsíčně, interní – alespoň jednou za šest měsíců.

Cena plastových kanalizačních studní závisí především na jejich velikosti a objemu, na účelu výrobku a také na kvalitě polymeru, ze kterého je vyroben.

 • Variabilní – od 2 500 rublů.
 • Otočný – od 2 900 rublů.
 • Vyhlídkové věže – od 4 950 rublů.
 • Kumulativní – od 6 800 rublů.
 • Odvodnění – od 8 500 rublů.
 • Monolitické – od 14 000 rublů.
 • Týmy – od 27 500 rublů.

Kde koupit plastové studny?

V Moskvě

 • Obchodní dům “Technopipe”, st. Rožanova, 10, budova 1, 7(495)647-08-64
 • Akciová společnost PK NIS, st. Vyborgskaya, 16, budova 1, 7(495)432-43-34
 • Společnost “Kreytmet”, Altufevskoe shosse, 43/1, 7(495)543-86-58

V Petrohradě

 • Společnost RUVinil, sh. Revoluce, d.84, 7(812)336-55-59
 • Internetový obchod PUKSHOP.RU, st. Lenina, 19, 7(812)992-03-55
 • Společnost TOP HOUSE, Vyborgskoe shosse, 17/1, 7(812)244-95-17

Na rozdíl od těžkých betonových konstrukcí lze plastové kontejnery instalovat samostatně. Jsou spolehlivé, lehké, jejich údržba a obsluha není náročná.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: