Princip činnosti palivového třícestného ventilu

Je určen pro připojení plynovodů, kde je vyžadována pojistná zátka a vypuštění zbytkového tlaku z potrubí, a dále pro instalaci tlakoměru na plynovod. Třícestný ventil je uzavírací zařízení s ventilem pro odlehčení tlaku a rychlé uzavření potrubí. Ventil má ze všech stran závit M 24×1,5 pro připojení k potrubí. Po dokončení práce jsou emise plynu do atmosféry minimální. Třícestný ventil lze použít jako uzavírací zařízení s ventilem pro vysoký tlak na potrubí plyn-vzduch. K tomu je na obou stranách vyříznut ¾ trubkový závit a jedna strana je zatlumena. Tělo jeřábu je vyrobeno z nerezové oceli 12x18H10t. Celkové rozměry uzamykacího zařízení, délka mm2 (s rukojetí) ………………………………………….192 šířka …………………………………………………… 60 výška (s rukojetí) ……………………………… 76

18.4. Ventily s přímým průtokem. 18.4.1. Šoupátko typ zm – 65×21 s ručním pohonem.

Ventil ZM – 65×21 (obr. 3.) Skládá se z těchto součástí: těleso, drážková matice, vřeteno, víko ložiska, pojezdová matice, setrvačník, axiální kuličková ložiska, sestava ucpávky, šoupátko, sedla, pružiny Belleville a tlakový ventil. Počáteční těsnost uzávěru se provádí vytvořením potřebného specifického tlaku na těsnicí plochy brány a sedadel pomocí pružin Belleville. Těsnost spojení tělesa s krytem je zajištěna kovovým těsněním dotažením drážkové matice; seřízení vyrovnání průjezdových otvorů brány a korby se provádí pomocí stavěcích matic zašroubovaných do horního pláště. Pro usnadnění ovládání ventilu se vřetenová matice opírá o axiální kuličková ložiska, závit vřetena a vřetenová matice jsou odstraněny z kontaktní zóny s médiem, což zlepšuje její pracovní podmínky. Vřeteno je utěsněno pomocí sestavy ucpávky, do které je pro zvýšení spolehlivosti vstřikován těsnicí tuk. Během procesu montáže je sestava ložiska naplněna mazivem a během provozu je mazivo přiváděno do sestavy pomocí olejničky; v horním plášti ventilu jsou štěrbiny, které umožňují určit polohu ventilu (otevřeno-zavřeno). Šoupátko poskytuje možnost přívodu ochranného maziva do těla přes výtlačný ventil, který jej chrání před znečištěním a korozí. Princip činnosti šoupátka spočívá v tom, že při otáčení ručního kola se vratný pohyb přes vřeteno přenáší na jednodeskové šoupátko, které otevírá nebo zavírá průchozí otvor šoupátka. Aby se zabránilo erozivnímu a korozivnímu opotřebení, není dovoleno provozovat šoupátko v polootevřené poloze šoupátka. MPa (kgf/cm 2 ) ………………….21 (210) Kontrola …………………………………………. ruční Prostředí spádu: ropa, plyn, plynový kondenzát, technologická voda, odpadní voda, voda z ropných polí, mořská voda s nečistotami do 0,5 % Н2 S и S2 až 0,003 objemově každého. teplota prostředí studny, К ( С), už ne. 393 (120) 18.4.2. Šoupátka typu ZMS a ZMS1 s ručním pohonem.

READ
Rozměry kuchyňských skříněk: rozměry kuchyňské sestavy: určujeme parametry horních a spodních skříněk

Šoupátka typu ZMS a ZMS1 s ručním pohonem o jmenovité světlosti 65, 80, 100 a 150 mm pro tlak 21 a 35 MPa (210 a 350 kgf/cm 2) , podmíněný průchod 50 a 100 mm pro tlak 70 MPa (700 kgf/cm 2 ) sestávají z tělesa, vstupního sedla, vřetena, setrvačníku, pojezdové matice, víka ložiska, přítlačné matice, přítlačného kroužku, manžet, pružiny ucpávky, krytu, pružin Belleville, výtlačného ventilu, výstupního sedla a šoupátka (obr. 3).

Těsnost uzávěru je zajištěna vytvořením potřebného specifického tlaku na těsnící plochy brány a sedadel. Předběžný měrný tlak je vytvářen pružinami Belleville. Těsnost uzávěru usnadňuje těsnicí mazivo LZ – 162 (TU 38 -1-01-315-77) nebo “Armatol-238” (TU 38 -101-812-80), přiváděné přes výtlačný ventil.

Seřízení vyrovnání průjezdových otvorů brány a korby se provádí stavěcími šrouby.

Pro usnadnění ovládání šoupátka jsou držáky vřetenových matic namontovány na axiálních kuličkových ložiskách a šoupátka s jmenovitými otvory 80,100 150 a XNUMX mm vybavena vyvažovací tyčí.

Závit vřetena a běžící matice jsou vyvedeny mimo oblast kontaktu s médiem, což zlepšuje pracovní podmínky. K sestavě je dodáváno těsnicí mazivo. Vřeteno je utěsněno manžetami z materiálu ANG. K ochraně těla ventilu před znečištěním a korozí je přes výtlačný ventil přiváděno ochranné mazivo. Mazání je také zajištěno pro sestavu vřetena a těsnění vřetena. Ventil má indikátor polohy otevření-zavření (horní a spodní značky na plášti).

Jak funguje třícestný ventil

Pouze správná distribuce chladicí kapaliny v topných okruzích může zaručit příjemnou teplotu v domě na celý život. V některých topných systémech je voda v některých oblastech příliš horká, takže ji musíte ředit ochlazenou vodou, která se odebírá ze zpátečky. Tuto funkci plní třícestný ventil. Redistribuce kapaliny umožňuje dosáhnout požadované teploty.

Vlastnosti zařízení

Teplotu vody přiváděné do radiátoru většinou nelze nijak ovlivnit. Třícestný ventil v topném systému reguluje přenos tepla bez změny teploty kapaliny. S ním můžete dávkovat množství dodávané chladicí kapaliny. Díky tomu je do místnosti dodáváno požadované množství tepla, aniž by se změnila plocha baterie. Toto pravidlo funguje pouze v sestupném pořadí.

Vzhledově ventil vypadá jako běžné tričko, ale třícestný ventil funguje jinak. Tento typ ventilu má termostat. Jsou zde dělicí a směšovací ventily. První se používá v případech, kdy je třeba dodávat kapalinu současně několika okruhy. Jedná se o uzel, díky kterému je možné vytvořit stabilní pohyb kapaliny s požadovanou teplotou. Instalace probíhá přímo na síťové části.

READ
Správná volba jističe: výpočet hlavních charakteristik a parametrů

Třícestný mixér se používá, pokud je třeba spojit několik proudů pro řízení teploty. Toto zařízení má dva vstupy a jeden výstup. Nejčastěji se při instalaci podlahového vytápění používá směšovač. Tím se zabrání přehřívání povrchu.

Termostat najdete v prodeji samostatně od třícestného ventilu. Ale nejúčinnějším řešením pro autonomní vytápění je provedení s vestavěným regulátorem teploty.

Návrh mechanismu

Odrůdy jeřábů

Konstrukčně se přístroje dělí na sedlové a rotační. Prvním typem je míchací typ. Principem jeho fungování je střídavý pohyb tyče nahoru a dolů. Schéma třícestného ventilu – “dřík-sedlo”. Některé modely mají elektromechanický pohon. Hlavním prvkem tohoto designu je rotační oddělení. Při zatáčení působí na tlumič a ten odřízne chladicí kapalinu (částečně nebo úplně). Podobné schéma práce se nazývá “ball-hnízdo”.

Tato zařízení mají vysoký stupeň odolnosti proti opotřebení. Jsou vyrobeny speciálně pro vysoké amplitudy teplotních rozdílů a jsou uzavíracími ventily. V přístavbách nebo soukromých domech je lze použít jako mixéry. Hlavním rysem tohoto designu je, že má dva vstupy a jeden výstup. Ventil slouží k regulaci teploty chladicí kapaliny smícháním různých proudů. Zařízení může také pracovat pro separaci.

Separační typ zařízení se používá v případech, kdy je potřeba dodávat kapalinu ve více směrech najednou. V takových situacích se někdy používá čtyřcestný ventil. Modely zařízení se mohou navzájem lišit v následujících ohledech:

Rozsah použití třícestného ventilu

  1. 1. Typ závěrky. V řezu můžete vidět kuželový, válcový nebo kulový.
  2. 2. Mechanika závěrky. Existuje napětí a žláza.
  3. 3. Připojení k obvodu. K instalaci se používají příruby, různé spojky, svařovací operace a další.
  4. 4. Tvar zástrčky.
  5. 5. Způsob kontroly. V prodeji najdete jeřáby s ručním, automatickým a poloautomatickým ovládáním.

V konvenčních míchacích zařízeních je pouze jeden kulový ventil. S ním můžete kdykoliv vypnout přívod vody. Dělicí kohouty mají dva ventily, které jsou instalovány na každém výstupu. Fungují trochu jinak.

Kde se používá třícestný ventil

Oddělovací ventil má lité tělo z bronzu nebo pozinkované mosazi. Slouží k plnění ochranných funkcí. Všechny stonky jsou se závitem. Maximální přípustné nastavení teplotních indikátorů kapaliny v topném systému se pohybuje od 20 do 60 stupňů Celsia. Propustnost se pohybuje v rozmezí 1,5-2,5 metrů krychlových za hodinu.

READ
Základní pravidla pro navrhování základových pásů

Princip činnosti

Popis třícestného ventilu

Pokud do systému vložíte ventil, pak je možné dosáhnout teploty chladicí kapaliny v rámci stanovených limitů. Princip fungování trojcestné baterie pro vytápění je stejný pro standardní rozvody i TUV (systémy zásobování teplou vodou). Hlavní rozdíl je pouze v tom, že v prvním případě ohřátá kapalina rovnoměrně vydává teplo do radiátorů a ve druhém – do domácího spotřebiče.

Konstrukční prvek citlivý na teplo se začne s rostoucí teplotou roztahovat. Až do tohoto bodu chladivo volně proudí z jedné odbočné trubky do druhé. Poté tepelná hlavice posune ventil dolů, což vede k odstavení přívodu teplé vody. Poté se otevře další potrubí, kterým vstupuje studená kapalina.

Míchání umožňuje vyrovnat teplotu chladicí kapaliny. Tepelná hlavice postupně získává svůj původní tvar a tlumič se vrací do své standardní polohy. Pokud je zařízení namontováno ve zpětném okruhu, musí všechny akce probíhat v opačném pořadí. Po ochlazení chladicí kapaliny se ventil otevře, aby do systému mohla vstoupit horká voda.

Hnací ventil

Instalace kohoutku do topného systému

Ventily se také mohou lišit v typu hnacího mechanismu. Může být ruční, pneumatický, hydraulický a také elektromechanický. Nejjednodušší typ mezi elektromechanickými pohony je termostatický. Funguje díky expanzi kapaliny, jejíž součástí je termosetový prvek. To vytváří tlak na tyč. Takové výrobky se často používají v systémech pro domácnost.

Nejpřesnějším typem je servomotor s termostatickou hlavicí. V jeho konstrukci je citlivý prvek, který je spouštěn změnami teploty. Zařízení je také doplněno dálkovým senzorem. Upevňuje se přímo na potrubí. Ke spojení s hlavním prvkem dochází díky kapilární trubici.

Jsou zde elektrická zařízení. Jsou ovládány ovladačem, který posílá příkazy hlavnímu mechanismu. Takové zařízení je vybaveno snímačem teploty. Nejjednodušší verzí tohoto typu je provedení serva. Jeřáb je ovládán přímo. Nechybí ani ruční pohon. Jedná se o nejběžnější typ třícestného ventilu. K úpravě dochází v důsledku otáčení uzávěru, který je spojen se stopkou.

Pomocí elektrického nebo servopohonu můžete naprogramovat teplotu chladicí kapaliny v závislosti na denní době. Pohonný mechanismus není součástí standardního balení. Je nutné jej zakoupit samostatně na základě konkrétní topné sítě. Takové zařízení můžete použít pro jakýkoli topný systém.

READ
Roletové záclony: co to je, popis, možnosti designu, způsoby montáže na okna

Jak nainstalovat třícestný ventil sami

Jeřáby tohoto typu mají různé účely. Používají se například při instalaci podlahového vytápění nebo při provozu kotle na tuhá paliva. Poměrně často se v jeho komoře objevuje kondenzace. Třícestný palivový kohout vám to umožní. Také s pomocí takového zařízení se obejdete bez bypassu.

Nuance výběru

Samozřejmě pro topné systémy různých konstrukcí jsou zapotřebí různá zařízení pro regulaci průtoku tekutiny. Existují ale obecná doporučení, která je třeba při výběru třícestného ventilu dodržovat. Při nákupu zařízení se doporučuje spoléhat se na následující pravidla:

  1. 1. Nejlepší je nakupovat produkty od renomovaných výrobců. Poměrně často se můžete setkat s nekvalitními zamykacími mechanismy od málo známých firem.
  2. 2. Nejlepším materiálem je měď nebo mosaz.
  3. 3. Nejodolnější je ruční typ ovládání.

Důležitým bodem při výběru mechanismu jsou technické parametry konkrétního topného systému. Je třeba vzít v úvahu úroveň tlaku, amplitudu poklesu teploty, průchodnost. Pro malé místnosti (například koupelny) se nevyplatí kupovat drahé vybavení s tepelným mixérem. Je nutné pro velké plochy, kde se plánuje instalace podlahového vytápění. V tomto případě je lepší vzít kohoutek s automatickou regulací teploty. Je nutné, aby výrobek vyhovoval GOST 12894-2005.

Ve venkovských domech s kotli na tuhá paliva je schéma vytápění obvykle jednoduché. Pro takové účely je docela vhodný zjednodušený design ventilů.

Vlastnosti instalace

Pravidla pro instalaci třícestného ventilu

Při instalaci třícestných ventilů se často objevuje mnoho nuancí. Musí být zohledněny, aby bylo zajištěno normální fungování celého systému. Každý kohoutek je dodáván s podrobnými pokyny od výrobce. Je třeba jej dodržovat, aby se předešlo různým problémům během provozu zařízení.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: