Pravidla pro výběr a montáž pantů na interiérové ​​dveře

Mezipokojové dveře v našem moderním pojetí se již dávno proměnily z běžných konstrukčních prvků příček v plnohodnotné detaily interiéru. Před objednáním pláten majitel bytu analyzuje produkty mnoha výrobních podniků a ze široké škály si vybere přesně to, co potřebuje.

Pro pohodlí, útulnost a pohodlný dlouhodobý provoz však samotná krása a praktické materiály zjevně nestačí – obrovskou roli zde hrají poutka. Tiché a snadné otevírání dveří je jedním z hlavních kritérií pro pohodlí jejich použití při bydlení v interiéru.

Mnoho domácích podniků nabízí integrovaný přístup k řešení problému plnění dveří a instaluje panty ve fázi výroby podle rozhodnutí zákazníka. Ne vždy se to však z různých důvodů děje a čas od času je majitel prostor nucen obrátit se na profesionály nebo instalovat panty vlastníma rukama.

Jak vybrat dveřní panty

Než budete pokračovat v instalaci dveřních závěsů, musíte je zakoupit ve správném množství. Není to tak snadné, jak si napoprvé myslíte – závěsy jsou rozděleny podle velikosti vnímané zátěže, množství na plátně, použitých materiálů, typu upevnění a dalších kritérií:

 • Hlavní věc, která ovlivňuje počet smyček, je hmotnost plátna. Kromě toho jsou dveře v zavřeném stavu pevně upevněny v krabici a orámovány nosnými prvky na všech stranách. Při otevření plátna se zatížení pantů prudce zvyšuje – vzniká dvojice sil – tažné síly v horní části a tlakové ve spodní části. Tato zatížení nevyhnutelně působí na sedací tyče pantů a v důsledku špatné volby se mohou zlomit nebo zdeformovat.
 • Přitom v jakékoli poloze působí samořezné šrouby držící ramínka dveří ve smyku a důležitá je i jejich pevnost. Každý standardní závěs má zpravidla otvory pro šablonu pro zařízení od 4 do 6 samořezných šroubů a samotný hardware je součástí sady. Před nákupem musí být vizuálně zkontrolovány, a pokud jsou pochybnosti o jejich pevnosti, je lepší zakoupit další kování z vysokopevnostní oceli.
 • Pro usnadnění provozu těžkých masivních výrobků je lepší použít závěsy s kuličkovými ložisky, které přebírají hlavní zatížení a minimalizují třecí sílu.
 • Pokud se instalace závěsů provádí ručně, je lepší požádat konzultanta o produkty s možností mírného narovnání, protože nedostatek profesionálního nástroje často vede k fatálním chybám. Nejlepším řešením pro začínajícího řemeslníka by bylo koupit panty s podložkami a oválnými otvory pro spojovací prvky. To vše zajistí možnost vůle již namontovaného prvku a ušetří vám další výdaje v případě nepřesné fixace.
 • Při instalaci dveří do koupelny nezapomeňte, že se jedná o místnost s režimem vysoké vlhkosti a všechny kovové prvky mohou být náchylné ke korozi. Proto je pro tento typ prostoru lepší pořídit panty se speciálním nátěrem, buď v nerezu nebo mosazi.
 • Zvláštní pozornost by měla být věnována designu dveří, především jejich tloušťce, protože styčná plocha závěsu by neměla přesahovat jeho konec. Nejlepší je vybrat výrobky o šířce o 3 – 4 mm menší, než je tloušťka samotného pásu. V tomto případě bude možné skrýt upevňovací prvky a zároveň zajistit estetický vzhled dveří.
READ
Bonnelový pružinový blok - co to je a jaké jsou jeho výhody

Rýže. 2. Profesionálně namontovaný gimbal

Jakýkoli odborný poradce v obchodě má speciální tabulky pro výběr dveřních závěsů v závislosti na uvedených parametrech. To pomůže rychle vybrat požadované konstrukční prvky s maximálním stupněm spolehlivosti a ve správném množství.

Jak označit dveřní křídlo pro vložení pantů

Ruské lidové přísloví říká: “Sedmkrát měř – jednou řež.” Tato slova jsou nejvhodnější pro vkládání pantů do konstrukce dveří. Tomuto typu práce předcházejí četné fáze značení a měření. Pro dosažení nejlepšího výsledku je tedy pro začínajícího mistra lepší dodržovat následující tipy:

 • V případě dvoukloubového krytu dveří se změří vzdálenost 200 – 250 mm od každého konce křídla, poté se závěs přiloží na místo budoucí instalace a je zcela obkreslen tužkou podél obrysu a v místě otvorů pro samořezné šrouby.
 • Pokud je nutné nainstalovat třetí smyčku, nesmí být v žádném případě instalována ve středu plátna – pouze s odsazením nahoru. To je způsobeno působením ohybového momentu, když jsou dveře v otevřené poloze. Když je toto zavěšení instalováno uprostřed stojiny, dvojice sil úplně přestane působit na konstrukční prvek, protože v bodě rovnováhy obvodu je jeho hodnota nula a taková smyčka bude zbytečná.

Rýže. 3. Dveřní křídla se 3 panty

 • Každý pant má horní a spodní část a dvířka musí přesně sedět na prvky shora. V tomto ohledu je před označením nutné určit správnou polohu zavěšení. Mnoho výrobců často označuje správnou polohu šipkami, což značně usnadňuje život začátečníka ve výrobě práce.
 • Sklopný tyčový prvek při značení by měl směřovat pouze na přední část stojiny.
 • Jakákoli nepřesnost v obrysu smyček povede k mezerám, v případě samořezných šroubů jim nedovolí plně vstoupit do tloušťky dřeva a to vše nevyhnutelně ovlivní fungování konstrukce. Veškerý hardware musí být prohlouben na hranici možností, aniž by se vytvořila další vůle pro desku.

Po označení je nutné kování dočasně upevnit, abyste zkontrolovali přesnost jeho umístění a v případě potřeby korigovali měření.

Algoritmus vkládání smyčky

Pro správné použití hotových dveří musí být panty prohloubeny do stromu na tloušťku jejich kovu – zpravidla 3 – 5 mm. K tomu je samozřejmě lepší obrátit se na profesionály, kteří používají upínače a speciální frézky s diamantovým břitem. Zajistíte tak dokonalé zasunutí pantu do křídla bez poškození základního materiálu dveří. V opačném případě, pokud to není možné, můžete použít obvyklé dláto takto:

 • Dlátem s úzkým ostřím je nutné opatrně, krok za krokem, vydlabat úzkou úhlednou štěrbinu v tloušťce stromu podle značek tužkou. Při provádění této práce musíte vždy sledovat hloubku ponoření kovu do dřeva.
 • Poté, co je obrys vyhlouben, můžete začít odstraňovat tloušťku stromu pro instalaci smyček, které tvoří sedadlo.
 • Při odstraňování třísek by měl být sekáč nasměrován zkosenou stranou dolů, pod úhlem k vodorovné ploše řezu asi 30 stupňů. Je lepší začít pracovat ze strany kotouče a sledovat každý milimetr kontaktu řezné hrany. Pokud je dláto otočeno úhlovým řezem nahoru, pak při rázovém zatížení řezný nástroj nezačne odstraňovat třísky, ale bude se stále více zahlubovat do tloušťky stromu, což je nepřípustné.
 • Po odstranění přebytečného dřeva není povrch dostatečně hladký a je nutné jej pečlivě obrousit pilníkem. V místě navázání by tak měl vzniknout rovný a hladký povrch, který zajistí nejtěsnější usazení ocelové desky s následnou fixací.
READ
Jak vyrobit provazový nůž. Motocyklový kabelový nůž

Rýže. 4. Vkládání smyček do plátna

Po dokončení práce musí být smyčka připevněna k výslednému sedadlu a vidět, jak moc se její povrch shoduje s hlavním koncem dveří. Při nedostatečném prohloubení je nutné postup opakovat.

Stejné manipulace musí být provedeny po předběžném označení rámem dveří, s ohledem na povinnou mezeru mezi plátnem a čistou podlahou 3 – 5 mm. Pro přesnost měření je lepší označit značku dvěma způsoby – podél svinovacího metru nebo pravítka a také při fyzické aplikaci dveřního křídla, aby se vyloučila chyba.

Pokyny pro vytváření smyček krok za krokem

V zásadě platí, že pokud je navázání úspěšné a panty dokonale zapadají pod sedadlo, pak je nejtěžší fáze práce již za sebou. Je však příliš brzy mluvit o dokončení instalace, protože závěsy musí být pevně upevněny jak v plátně, tak v krabici. Chcete-li to provést, musíte postupovat podle jednoduchého algoritmu jasných akcí:

 • Smyčka se opět aplikuje na připravené přistávací vybrání a mistr aplikuje body tužkou pro instalaci samořezných šroubů.
 • Nutno podotknout, že bez ohledu na kvalitu kování a materiálu dveří je velmi riskantní je zašroubovat bez vodicích otvorů – materiál křídla může snadno prasknout, ztratí estetický vzhled a hlavně spolehlivost upevnění zavěšení.
 • Dále musíte vzít konvenční vrtačku, přepnout ji do režimu vrtání, nainstalovat tenký vrták, o 1 průměr menší než velikost samořezného šroubu, označit hloubku ponoření do kovu a udělat otvor, držet nástroj přísně kolmo k povrchu ostří čepele.
 • Opakujte operaci pro každé místo instalace kování v závislosti na počtu otvorů na samotném závěsu.
 • Opatrně připevněte ramínko k navazovacímu bodu, zašroubujte postupně všechny šrouby a pomocí ručního šroubováku nebo šroubováku s omezenou utahovací silou všechny šrouby zafixujte smyčkou. Tento krok opakujte pro každý závěs.

Rýže. 5. Instalace zavěšení svépomocí

Po dokončení práce na upevnění závěsů byste měli zkontrolovat vyrovnání všech přistávacích tyčí na dveřích a provést stejný postup s protikusem každého zavěšení na rámu dveří.

Instalace dveří po montáži pantů

Pokud jsou všechny závěsy nainstalovány a upevněny, zkontroluje se vyrovnání tyčí jak na rámu, tak na křídle dveří, můžete pokračovat v jeho instalaci.

READ
Domácí hubice pro vrtačku na řezání překližky a desek

Před upevněním dveří k rámu se musíte ujistit, že všechny posuvné prvky na kontaktních prvcích jsou na svém místě. Jsou to kuličková ložiska, podložky nebo speciální kluzná těsnění včetně seřizovacích prvků.

Všechny tyče a drážky musí být pečlivě namazány pro pohodlný provoz dveří v budoucnu a bezprostředně před instalací plátna je vhodné zkusit otočit smyčku silou a ujistěte se, že je bezpečně upevněna samořeznými šrouby .

Pro instalaci je lepší uchýlit se k pomoci jiné osoby, protože bez ohledu na počet závěsů se musí závěs objevit současně na všech přistávacích tyčích. Při velké hmotě dveří je to obtížně proveditelné a pokud smyčka narazí pouze na jednu fixační tyč, hrozí její deformace a vyosení.

Pokud všechny tyče narazí na protikusy závěsů, lze dveře považovat za nainstalované. Zbývá jej pouze otestovat několika cykly otevírání a zavírání. V ideálním případě by se plátno při zavírání nemělo dotýkat podlahy nebo rámu dveří a mezera mezi nimi by měla být konstantní. Kromě toho musíte sledovat zarovnání plátna při sousedství – musí být beze změny. Pokud tomu tak není, jsou dveře „zaneřáděné“ a v budoucnu to ovlivní provoz.

Rýže. 6. Vložte panty do krabice

Plátno by mělo snadno klouzat kolem smyčky a nemělo by se uvést do pohybu bez vnější síly. Pokud se konstrukce automaticky zavře nebo otevře, znamená to porušení svislosti.

Tento typ práce je samozřejmě těžké připsat primitivním procesům a vyžaduje určitou zručnost, zručnost a dostupnost dobrých nástrojů. Interiérové ​​dveře se přitom montují na mnoho let a musí splňovat všechny požadavky. Proto by nejlepším řešením nebylo uchýlit se k vlastní instalaci, ale vyhledat pomoc od odborníků, kteří konstrukci dokonale namontují a poskytnou na ni záruku. Je třeba si uvědomit, že chyby zjištěné v závěrečné fázi kontroly dveří je velmi obtížné opravit.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: