Popis pracoviště svářeče

Pracoviště svářeče musí být vybaveno vším potřebným. Je důležité, aby práce byla prováděna na vysoké úrovni a byla bezpečná jak pro mistra, tak pro jeho okolí. Je třeba mít na paměti, že svářeč pracuje s více nebezpečnými látkami najednou a také s vysokonapěťovým proudem, takže šetřit nebo zanedbávat pracoviště je příliš riskantní.

Vlastnosti organizace pracoviště závisí jak na jeho umístění, tak na typu úkolů, které jsou specialistovi přiděleny. V našem článku vám řekneme, jaké požadavky se vztahují na pracoviště svářeče a jaké vybavení je potřeba pro kvalitní a bezpečnou práci.

Druhy svářečských prací

Jednou z klíčových podmínek pro dosažení vysoké produktivity práce a kvality svarového spoje je správná organizace pracoviště svářeče. Existují dva hlavní typy svařovacích prací: stacionární a nestacionární. První jmenované se nejčastěji používají pro svařování malých dílů, které se snadno vejdou na pracovní plochu.

Stacionární pracoviště svářeče.

Používají se především při provádění svářečských prací ve velkých průmyslových odvětvích: v dílnách nebo dílnách. Stacionární typ pracoviště svářeče může být jednostaniční (pokud je k dispozici pracoviště napájené z transformátoru pro jednoho svářeče) a vícepolohové (pokud je v dílně více kabin, napájené z jednoho společného zdroje proudu).

Druhy svářečských prací

Přísun obrobků na pracoviště svářeče mohou provádět zámečníci nebo jiní pracovníci, přičemž sám svářeč je převážně umístěn v kabině. V tomto případě se pro umístění svařovacího transformátoru používá samostatná místnost.

Vybavení desek, individuální i obecné, by se mělo skládat ze svorek, jističů a signálních svítilen, nezbytných ochranných prostředků a měřicích přístrojů. Jednotlivé pracoviště svářeče zajišťuje přítomnost vlastního štítu s měřicími přístroji.

Mobilní pracoviště svářeče pro dočasné umístění.

Používají se na svařovacích zařízeních a zařízeních při absenci možnosti jejich pohybu na sloupek. Nestacionární (mobilní) svářečská pracoviště se nejčastěji využívají při svařování velkorozměrových výrobků fixovaných v pevné poloze. Současně je specialista nucen se během práce pohybovat po obvodu. Při zařizování mobilního místa je proto nutné zajistit, aby nic nerušilo proces.

Druhy svářečských prací

U mobilní verze nestacionárního pracoviště svářeče lze transformátor instalovat nejen uvnitř budovy, ale i venku.

Při provádění svářečských prací venku je nutné chránit pracoviště před negativními atmosférickými vlivy. Tento problém pomáhá vyřešit instalace ochranných přístřešků, přenosných markýz nebo stanů.

READ
Laťování lodžie, laťování balkonu vlastníma rukama

Požadavky na organizaci pracoviště svářeče

Organizace pracoviště svářeče je nezbytným postupem, který poskytuje nejpříznivější podmínky pro provádění svářečských prací. Stav místa může sledovat jak jeden svářeč, tak celý tým. Uvádíme některé z funkcí:

 • Ve většině případů je pro místo svářeče přidělena určitá oblast uvnitř konstrukce nebo místo, kde se provádějí opravy nebo stavební práce.
 • Prvořadým požadavkem na organizaci svářečského pracoviště je jeho plné vybavení potřebným zařízením a nářadím.
 • Při přípravě pracoviště svářeče za účelem zvýšení bezpečnosti práce je nutné vyloučit přítomnost jakýchkoliv cizích předmětů.
 • Při organizaci pracoviště svářeče je třeba vzít v úvahu typ zpracovávané konstrukce a její rozměry. Zvláště je nutné věnovat pozornost případům upevnění obrobku svářečem nebo asistentem, protože takové postupy jsou zakázány uznávanými bezpečnostními normami.

Doporučené články:

Pro jakýkoli typ zařízení se při organizaci pracoviště svářeče uplatňují jednotné základní požadavky na požární bezpečnost, jejichž hlavním účelem je poskytnout specialistovi bezpečné a pohodlné podmínky pro provádění svářečských prací:

 • k ochraně pracoviště svářeče by se měly používat zástěny z ohnivzdorných materiálů, přičemž horní část by měla být otevřená;
 • svářečské práce v prostředí ochranného plynu jsou povoleny pouze za podmínky, že spodní okraj pláště kabiny nedosahuje k podlaze o 30 cm a výška světelného štítu je větší než 2 m;
 • pro stínění světla a obložení kabiny musí být použity nehořlavé materiály;
 • pro spolehlivé umístění montážní jednotky, skladovacích míst pro díly, zařízení, přípravky musí být plocha svařované kabiny minimálně 4,5 m;
 • pro označení plazmové řezací jednotky je nutné použít pevný plot o výšce minimálně 2,2 m, vyrobený z nehořlavých materiálů;
 • je nežádoucí instalovat dva nebo více svařovacích stolů v jedné kabině, ale pokud je to nutné, aby se zabránilo požáru, měly by být od sebe odděleny světelným štítem.

Pro svářeče je zakázáno provádět svářečské práce bez ochranné svářečské masky na obličeji, oděvu na těle a rukavic na rukou. Jen tak se ochrání před popálením těla, které může způsobit jiskra ze svářečky.

Pouze pokud jsou splněny tyto požadavky na ventilační systém pracovního prostoru a svařovací stanice, může specialista začít vykonávat svou práci.

READ
V jaké výšce zavěsit police nad psací stůl ve studentském pokoji

Požadavky na organizaci pracoviště svářeče

Na pracovišti samozřejmě dochází k různým situacím, ale uvedená opatření při provádění svarových spojů v kovových konstrukcích mohou výrazně snížit riziko požáru od jiskry při svařování a zranění.

Obecně platí, že pouze pokud existuje kompetentní organizace pracoviště svářeče a přísné dodržování pravidel a bezpečnostních norem, je možné dosáhnout vysoce kvalitního svarového spoje konstrukčních dílů. Kromě toho je třeba vzít v úvahu podmínky prostředí, místo svařování a některé další body.

Hlavní vybavení pracoviště svářeče

Elektrické zařízení pro pracoviště svářeče.

Svařovací transformátor, stejně jako další jednotky pro svařovací procesy, jsou poměrně hlučné, což negativně ovlivňuje nervový systém člověka. Podrážděný stav způsobuje pokles produktivity a tím i zhoršení kvalitativních charakteristik svarového spoje. Z tohoto důvodu by měla být hlučná zařízení instalována co nejdále od pracoviště.

Měnič nebo transformátor je lepší umístit ve vzdálenosti 5–7 metrů od pracoviště svářeče. Tím se nejen sníží provozní hlučnost jednotky, ale také se odstraní překážky při seřizování svařovacího zařízení.

Při instalaci svařovacího zdroje uprostřed dílny musí být z bezpečnostních důvodů chráněn štíty. Při použití vícesloupkových instalací je pro ně zkonstruován trvalý pletivový plot nebo jsou umístěny v samostatné místnosti. Instalace svařovací jednotky v místnosti musí být provedena ve vzdálenosti minimálně 500 mm od stěny. Při práci venku by měl být k dispozici přístřešek, který chrání zařízení před srážkami. Svařovací kabely musí být položeny nad stěnou tak, aby o ně nebylo možné zakopnout.

Plynové zařízení pro pracoviště svářeče.

Uspořádání pracoviště plynového svářeče se provádí podle podobného principu. Barva stěn strážců plotu může být libovolná, protože plamen při hoření plynu nevyzařuje ultrafialové záření. Nejdůležitější je mít dobrý přehled o detailech na pracovišti.

Podstatný rozdíl je v pořadí umístění plynových lahví. Přestože jsou přepravovány na vozíku, na který jsou ihned instalovány acetylenové a kyslíkové lahve, musí být před svařováním od sebe vzdáleny alespoň 5 m. Totéž platí pro propanové zařízení. Zároveň je důležité, aby mezi svařovanou oblastí a válci byla dodržena vzdálenost 5 metrů. Výsledkem je, že při jejich umístění by se měl vytvořit trojúhelník, v jehož jednom vrcholu je umístěn prvek, který má být svařován, a ve zbývajících dvou jsou umístěny plynové lahve.

READ
Ošetření dřeva použitým olejem

Cesta k lahvím nebo generátoru acetylenu musí být volná, aby byl v případě zpětného vzplanutí zajištěn rychlý přístup k zařízení. Tímto způsobem se můžete chránit před vážnými zraněními a výbuchy při svařování plynem. Hadice by měly být umístěny na boku tak, aby se po nich nejezdilo a nešlapalo. V opačném případě plamen zhasne, což povede k předčasnému selhání pryžových komunikací.

Svařovací držák.

Je to hlavní nástroj svářeče. Jeho promyšlenost a pohodlí se odrazí v produktivitě a kvalitě. Existují dva typy držáků: s elektrodovou sponou podle principu „clothespin“ nebo s utahováním otočením rukojeti. Ale u jakéhokoli typu by výměna elektrody měla nastat do čtyř sekund.

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, musí mít pracoviště svářeče spolehlivou izolaci. Váha držáku a kabelu neustále působí na ruku svářeče. Proto je nutné minimalizovat množství takových prvků, aby neomezovaly specialistu v pohybu a nepřetěžovaly ho.

Při práci s vysokým proudem (nad 500 A), aby nedošlo k poškození ruky svářeče vysokou teplotou oblouku, je nutné použít držák s ochranným překrytím. Při použití svařovacího proudu větším než 600 A je třeba vyloučit, aby kabel k elektrickému držáku procházel rukojetí v ruce pracovníka.

Strany upevňující elektrodu jsou náchylné k ulpívání rozstřiků roztaveného kovu, což vytváří určité problémy při výměně spotřebního materiálu. Toto zpomalení procesu vede k předčasné únavě svářeče. Pro eliminaci takového negativního vlivu je nutné povrch držáku, na který dopadají kovové cákance, namazat autošrotem a na konci pracovní směny vyčistit jehlovým pilníkem.

Stůl pro pracoviště svářeče.

Pro svářeče je nejvýhodnější, když je obrobek prakticky položen na stole. Toto uspořádání zvyšuje rychlost svařování a poskytuje pohodlí pro svařování na těžko dostupných místech. Stůl pro pracoviště svářeče je vyroben podle jednotlivých velikostí s přihlédnutím k rozměrům budoucích dílů. Pro nastavení na různé výšky musí být pracovní nohy stolu nastavitelné.

Stůl musí být vybaven:

 • umístění nestandardních konstrukcí s výčnělky do speciálních otvorů;
 • zapálení elektrody na drsném povrchu;
 • umístění pracovního nástroje (kartáč na kov, separátor strusky, baterka, pilník, kladivo);
 • rychlá výměna elektrody a volný přístup ke spotřebnímu materiálu;
 • bezpečné umístění držáku při přestavbě dílu.
READ
Hlavní výhody domů z lepeného lamelového dřeva

Odsavač pro pracoviště svářeče.

Nejdůležitější podmínkou pro vybavení pracoviště elektrického a plynového svářeče je přítomnost odsávacího krytu. Takové zařízení je určeno k odstraňování těžkých škodlivých plynů během tavení kovu a povlaku elektrod. Je nesprávné jej instalovat ve formě velkého deštníku nad stůl, protože část škodlivé směsi plynů může vstoupit do plic svářeče.

Mnohem účelnější je použít pružný systém bočního přisávání vzduchu, který okamžitě nasaje škodlivé plyny a zabrání jim v přiblížení se k dýchacím orgánům pracovníka. Použití takové linky vám umožní přenést kapotu na jakékoli potřebné místo ve svařovací kabině. A nesmíme zapomenout na hluk motoru, aby kapota nepřekážela svářeči, silový mechanismus pro čerpání vzduchu by měl být umístěn mimo pracovní prostor.

Odsavač pro pracoviště svářeče

Při vytváření pohodlných podmínek pro svářeče se zvyšuje kvalita švu a urychluje se proces výroby hotových výrobků. Vyloučení pasivních škodlivých faktorů v technologickém procesu a ochrana zaměstnanců před úrazy umožní udržení stálého týmu a dobře koordinovanou souhru zaměstnanců.

Dráty a maska ​​pro svářeče

Na závěr je třeba dát pár tipů ohledně svařování oděvů, masek, drátů.

1. Ochranná maska ​​a kombinéza.

Svářečské práce nelze provádět bez ochranného oděvu a obuvi. Ani jedna svařovací stanice, byť plně vybavená, vám nemůže jakkoli pomoci, pokud se nepoužívají ochranné pomůcky.

Svářeč musí být vybaven speciální pracovní uniformou (kalhoty a bunda), rukavicemi a obuví. Takové oblečení je ušito z odolného nehořlavého materiálu, který je odolný vůči znečištění. Boty nesmí být vodivé. Oblečení by navíc mělo specialistu chránit před částicemi roztaveného kovu.

Úkolem masky je chránit pokožku, vlasy a oči. Bez něj je přísně zakázáno provádět svářečské práce. Pro ochranu zrakových orgánů před zářením musí být vybaven světelným filtrem. Maximální hmotnost masky je 0,5 kg, jinak svářeče rychle omrzí neustálé nošení na hlavě.

Masky typu chameleon se doporučuje vybírat ze středního cenového segmentu nebo vyšší. Tento typ odvede dobrou práci při konstantním výkonu svářečských prací.

2. Svařovací kabel.

Neméně důležitým bodem je správný výběr svařovacího drátu, jehož nesprávná volba může někdy vést ke zkratu nebo požáru. Čím vyšší jsou kvalitativní charakteristiky izolace kabelu, tím je pevnější a spolehlivější.

READ
Základní pravidla pro krimpování topného systému vlastními rukama

Je třeba věnovat pozornost průřezu drátu a kvalitě jeho výroby. Pokud je profil příliš malý, kabel nevydrží zatížení a roztaví se, což povede k špatným následkům. Ale ani u přebytečné části byste si neměli vybrat, protože budou stát mnohem více za cenu, bude obtížnější je používat, skladovat a přepravovat.

Při organizaci pracoviště svářeče je nutné zajistit samostatné místo pro umístění svařovacích kabelů. Nedovolte jejich záměně a nadměrné prašnosti. Především by měly být umístěny blízko místa svařování, ale zároveň co nejdále od výbušných materiálů a látek.

Organizace pracoviště svářeče je dlouhý a složitý proces. Je třeba vzít v úvahu každou maličkost: od výběru svářečské kukly až po správnou instalaci kukly. Je velmi důležité, aby svářeč během svařování nepociťoval nepohodlí. Personální obsazení pracovního místa by mělo být takové, aby zajistilo co nejpohodlnější podmínky a bezpečnost při provádění svářečských prací.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: