Plocha oken v kotelně soukromého domu: rozměry a požadavky SNiP v roce 2023

Instalace plynového kotle vyžaduje splnění požadavků, které jsou upraveny příslušnými regulačními dokumenty.

Plynové topné zařízení je zařízení se zvýšeným nebezpečím, proto jsou v místnosti předloženy příslušné předpisy.

 • SNiP 41-01-2003 “Vytápění, větrání a klimatizace”;
 • MDS 41.2-2000 “Pokyny pro umístění tepelných jednotek určených k vytápění a zásobování teplou vodou rodinných nebo panelových bytových domů”SNiP 42-01-2002 “Systémy distribuce plynu”;
 • SNiP 21-01-97 „Požární bezpečnost budov a staveb“.

V tomto článku budeme zvažovat základní požadavky platné pro instalaci plynového vytápění v soukromém domě.

Podle norem by projekt kotelny měli vypracovat specialisté. Projektanti vypracují projektovou dokumentaci dle všech bezpečnostních norem.

 • podle norem by minimální plocha místnosti měla být 15 m3 (5 m2). Pro bezpečnou kotelnu to však nestačí. je zapotřebí 24 m3, což se rovná 8 m2 v rovině;
 • kotelnu je možné umístit pouze v prvním, suterénním podlaží, v přístavbě nebo suterénu;
 • je nepřijatelné mít v domě vedle ložnic plynovou kotelnu;
 • minimální cesta z kotelny k východu na ulici by neměla být větší než 12 m. Současně je povolena přítomnost schodů nebo chodeb;
 • plynové topné zařízení je dovoleno instalovat pouze v místnostech s výškou stropu 220 cm.V tomto případě musí být výška od stropu k horní části zařízení minimálně 100 cm;
 • předpokladem je přítomnost okna a dveří v místnosti;
 • je nutné vybavit větrání v kotelně.

Kotelnu je možné umístit do přístavby k domu. V tomto případě jsou přidány další požadavky, a to:

 • okna kotelny by měla být umístěna nejméně 12 m od oken domu;
 • podlaha kotelny musí být v nadzemních podlažích vzdálena minimálně 9 m od oken domu;
 • je zakázáno instalovat nástavec kotle na přední stranu domu.

V regulačních dokumentech by měl být minimální objem místnosti pro plynový kotel 15 m3. Čili pro přepočet v rovině se jedná o místnost 5m2.

V případě instalace plynového kotle v soukromém domě je lepší použít místnost o velikosti 8 m2 nebo více. Jedná se o bezpečnější variantu umístění zařízení na stěny kotelny.

Tato možnost je možná pro domy o malé ploše. Je důležité si uvědomit, že kromě kotle se topné zařízení kotelny skládá z:

 • mixéry;
 • čerpadla;
 • kotel;
 • kolektor;
 • expanzní nádoba.

Proto tento systém vyžaduje další prostor a speciální skříň. Také celý topný systém musí být přístupný pro obsluhu, údržbu a opravy.

Účelem okna v kotelně je chránit dům před tlakovou vlnou. Pokud dojde k požáru a výbuchu, vlna vyrazí okno, zatímco konstrukce budovy zůstane nedotčena.

READ
Recenze na plynové kotle Lemax

V kotelně soukromého domu je v souladu s předpisy povinná přítomnost okna. Kromě toho musí okno splňovat normu GOST R 56288-2014.

 • pokud je místnost menší než 9 m2, plocha okenního skla by měla začínat od 80 cm2. V tomto případě může mít okno rozměr 1500 mm x 600 mm;
 • nad 9 m2 – 0,03 m3 na 1 m3 plochy místnosti (3 %).

Rozměry okna pro plynovou kotelnu v soukromém domě jsou vypočteny v tabulce níže.

Plocha kotelny, m2

*Tabulka ukazuje konečnou velikost okna včetně rámu.

Požadavky na okno samotné upravuje SP 40 p 5.10 a uvádí, že jsou povolena plastová okna, hliníkové profily s jednoduchým, dvojitým a trojsklem. Polykarbonátové, triplexové a zesílené profily nejsou povoleny.

Samotné umístění okna není regulováno.

Jsou vyžadovány dveře. Výstup lze provést na chodbě nebo po schodech. Podle pravidel musí být cesta od dveří k východu z domu minimálně 12 m.

Dveře se musí otevřít směrem ven. Šířka dveří musí přesahovat rozměry topného zařízení o 20 cm.

Dveře musí být vyrobeny v souladu s 3. typem požární bezpečnosti EI15. Jedná se o standardní ocelové dveře s výplní z nehořlavého čedičového vlákna.

Práh v kotelně je vyžadován 10 cm od úrovně podlahy. To je nutné v případě nehody a záplav. V kotelně by měl být také instalován kanalizační žebřík pro sběr vody v případě havárie. Postačí normální PVC.

Stěny musí splňovat požární bezpečnost typu 2, což znamená, že vydrží působení ohně po dobu 45 minut. Pro takové podmínky jsou vhodné stěny z cihel, plynobetonu nebo pěnového betonu. Takové stěny odolávají požáru 2-3 hodiny.

Při umístění nástěnného plynového kotle v kotelně na dřevěné stěny se v místě umístění kotle s výpady ~ 10 cm instaluje těsnění z nehořlavého plechu (plech GKL, hliníkový plech). To je nutnost!

Nástěnné zařízení se instaluje ve vzdálenosti minimálně 2 cm od boční stěny.

Při umístění podlahového plynového kotle, pokud má kotelna dřevěnou podlahu, musí být izolována ohnivzdornými materiály požární bezpečnosti typu 2. V tomto případě musí izolace podlahy pokrývat výšku rozměrů zařízení alespoň o 10 cm.

Je možné udělat plynovou kotelnu v suterénu nebo ve sklepě? Podle SP 31-106-2002 bod 6.3.2. to je přípustné za podmínky výstupu z areálu ne více než 12 m.

Požadavky na ventilaci a kouřovodu upravuje GSP 402.1325800.2018 a sestávají z následujících ustanovení:

větrání by mělo být přirozené;

digestoř by měla zajistit trojnásobek objemu výměny vzduchu / hodinu;

průtok vzduchu do místnosti u kotlů s uzavřenou spalovací komorou musí být trojnásobek objemu; u stojacích kotlů musí být navíc přídavné množství vzduchu pro spalování plynu;

READ
Svépomocný sporák na koupel z trubky - odborné poradenství

přívod vzduchu může být umístěn ve dveřích nebo ve stěně, přívod vzduchu může být jak z ulice, tak z místnosti;

standardní velikost vtoku pro moderní kotelnu je 400 * 150 mm. Čím větší je plocha domu, tím širší by měl být vstup do kotelny.

výfukové potrubí musí být vybaveno až po střechu, musí fungovat přirozeně, není dovoleno instalovat ventilátor, podle pravidel;

velikost výfukového potrubí závisí na ploše domu, například pro dům 250-300 m2 je vhodný kanál 250 * 150 mm, nad 600 m2 – 300 * 200 mm.

Pravidla pro instalaci komína plynové kotelny jsou upravena SNiP 41-01-2003.

Vybrali jsme hlavní body, kterým byste měli věnovat pozornost:

materiál potrubí by měl být plech z nerezové oceli nebo uhlíkové oceli;

pokud je výstupní potrubí plynového kotle nahoře, musí být prodlouženo o 25 cm a teprve poté jsou možné ohyby;

výstupní potrubí musí být stejné nebo větší než výstupní potrubí;

pro celý komín jsou možná pouze 3 kolena;

ke stropu od komína musí být minimálně 20 cm.

Aby nedošlo k chybám při umístění zařízení v kotelně a instalaci komína, důrazně doporučujeme zpracovat projekt vytápění, který bude zohledňovat všechny vlastnosti kotelny vašeho domu v souladu se všemi normami. a požadavky.

Projekt vytápění je povinnou fází přípravy a instalace inženýrských systémů v domě. Bez projektu není možné sestavit energeticky účinný, a tedy ekonomický topný systém pro soukromý dům. Projekt uzavírá mnoho úkolů, jako např.

přesný výpočet tepelných ztrát doma s přihlédnutím ke všem konstrukcím odvádějícím teplo: stěny, okna, střechy;

přesný výpočet materiálů a zařízení zaměřený na maximální účinnost, to znamená, že během provozu nebudete muset přeplácet energii, pokud je kapacita zařízení vybrána projektem. Také přesný počet radiátorů a podlahového vytápění zajistí systematické vytápění místností bez studených zón a přehřívání;

díky podrobnému odhadu si zakoupíte potřebné vybavení a materiály bez dalších fází, můžete pomocí projektu kontrolovat postup práce a montážníky – v každé fázi budete mít pokyny;

přesná schémata zapojení, podle kterých lze systém sestavit, jako projektant – minimalizuje se možnost chyb při instalaci, kontrola – pokud se vyskytnou;

schémata projíždění dálnic pro související organizace: finišery atd., které vám umožní vidět, kde je zařízení položeno, a nepoškodit ho během další práce nebo opravy;

READ
Malování domů z lepených trámů - jak a jak malovat vnitřní a venkovní stěny

správné uspořádání zařízení v kotelně a schémata zapojení komínů a mnoho dalšího.

Již více než 10 let navrhujeme kotelny a systémy vytápění. Příklad projektu můžete vidět v sekci Design vytápění. Nabízíme řadu služeb pro projektování kotelen, podlahového vytápění, vytápění, zásobování vodou, větrání soukromého domu.

Jak vybrat správné okno pro otvor v kotelně z hlediska velikosti a technických vlastností

V soukromém sektoru je systém vytápění a zásobování teplou vodou často připojen k autonomnímu topnému kotli. Zařízení s řídící jednotkou je vyvedeno do samostatné místnosti, která musí splňovat požadavky regulační dokumentace. Zvažte, jaké požadavky splňuje, jak se určuje velikost okna v kotelně. Pojďme se seznámit s výňatky ze základních existujících dokumentů.

Spustit okno

V normativní dokumentaci týkající se světelné výplně okenních otvorů v kotelně jsou zmíněny pouze snadno odpadlé konstrukce. Tento koncept se týká zasklení, které je zničeno pod vlivem výbuchu. Uvolní se tak otvor pro uvolnění nadměrného tlaku a stěny se stropy zůstanou neporušené.

Regulační dokumenty

Autonomní systém vytápění a zásobování teplou vodou pro soukromý dům zahrnuje použití různých typů topných kotlů. Objemné jednotky a řídicí jednotky s ovládacími zařízeními jsou zpravidla umístěny v samostatné místnosti. Tato místnost musí být navržena s ohledem na řadu předpisů platných předpisů. Zejména jsou uvažovány tři základní předpisy týkající se požadavků na zasklení oken v kotelně.

JV 42-101-2003

V souladu s dokumentem by v místnosti, kde je instalováno plynové zařízení s radiačním nebo konvekčním působením, mělo být instalováno okno s oknem nebo příčkou. Alternativně je povolena přívodní a odsávací ventilace, která však nesníží přetlak v případě výbuchu plynového zařízení. Rozměry vzduchotechnického potrubí jsou určeny technickými výpočty.

Vysvětluje také podmínky, které musí okna s dvojitým zasklením splňovat jako součást snadno spadnutých obvodových plášťů budov:

 • plocha nad 0,8 m3 při tloušťce skla XNUMX mm;
 • 1 m4 – XNUMX mm;
 • 1,5 m5 – XNUMX mm.

Plocha okna v plynové kotelně, s výjimkou okenního profilu, je určena objemem místnosti. Poměr ukazatelů vypadá takto: 0,03 metrů čtverečních na metr krychlový. Také při provozu zařízení s plynovým palivem je nutné vyloučit materiály pro montáž konstrukcí, které mohou způsobit jiskry.

GOST R 56288-2014

Tento dokument specifikuje technické požadavky na snadno skládací okenní konstrukce s okny s dvojitým zasklením (LSOKS). V případě výbuchu uvnitř kotelny by měly být zajištěny otočné a pohyblivé dveře, které se otevírají směrem do ulice. Sekce lze upevnit pomocí vertikálního nebo horizontálního závěsu.

Kromě hlavního označení s identifikátorem LSOX musí existovat další označení:

 • PR – průmyslový podnik;
 • Zh – obytná budova;
 • P – s otočným křídlem (stupeň otevření se rovná nebo přesahuje 90 stupňů);
 • C – pohyblivé provedení.
READ
Odrůdy minerální vlny pro obklady a jejich instalace

Technické vlastnosti oken v kotelně soukromého domu jsou následující:

 • standardní provozní teplota zasklení je v rozmezí od -30 do + 45 stupňů Celsia;
 • třída zvukové izolace – D (snížení hluku minimálně o 26 dB);
 • třída propustnosti vzduchu – B (ne více než 17 metrů krychlových / mXNUMX * hodina);
 • propustnost světla – 0,35-0,60;
 • garantovaná životnost – u uzamykacího a těsnícího kování minimálně 10 let, u dvojskel nad 20 let, u PVC profilů nad 40 let;
 • tepelná vodivost a odolnost proti zatížení větrem jsou normalizovány jinými dokumenty, odkazy na které jsou uvedeny v tabulce 1 v odstavci 5.1.3.

Na základě GOST je povoleno použití uzavíracích ventilů. Ale musí být zničen pod vlivem nadměrného tlaku. Indikátor se rovná 0,7 kPa. Zároveň by k otevření otvoru neměla být potřeba další energie.

SP 89.13330.2016

Tento dokument stanoví pravidla a předpisy, které je třeba dodržovat při projektování, stavbě a opravách kotelny. Zařízení zde přitom může fungovat na jakýkoli druh paliva. Tlak páry v horkovodních kotlích může dosáhnout 3,9 MPa, voda se ohřeje až na +200 stupňů Celsia.

Společný podnik má jednoduchá doporučení, jak vypočítat okno v plynové kotelně. Je nutné určit velikost otvoru okna s přihlédnutím k normalizovanému přirozenému osvětlení pro konkrétní místnost. To je přibližně 14-17% podlahové plochy. V tomto případě by rozměry neměly být menší než předepsané v SP 42-101-2003.

Kromě toho je zde zdůrazněno, že použití zesíleného skla, triplexu, stalinitu, monolitického polykarbonátu, skleněných tvárnic (s výjimkou snadno přestavitelných oken s dvojitým zasklením) je pro zasklení nepřijatelné.

Důvodem je jejich zvýšená odolnost proti mechanickému namáhání a tlaku, díky čemuž otvor zůstane uzavřený a ostatní konstrukce budou trpět. Venku by měly být zajištěny ochranné bariéry proti létajícím úlomkům, bez ohledu na velikost okna pro plynový kotel v soukromém domě.

Racionální dodržování

Nejčastěji se zemní plyn používá k organizaci autonomního vytápění. Důvodem je dostupnost a nízká cena paliva ve srovnání s jinými zdroji tepelné energie. Pokud se plánuje položení plynovodu z centrálního potrubí, pak postup podléhá povinné dohodě s dodavatelem. To znamená, že projekt instalace kotelny musí být zkontrolován:

 • požární kontrola;
 • sanitární a epidemiologické stanice;
 • odbor územního plánování.

Jakákoli odchylka od požadavků předepsaných v regulační dokumentaci vylučuje získání povolení k uvedení kotelny do provozu. To je možné až po opravě všech komentářů. V tomto případě jsou veškeré náklady připisovány výhradně majiteli domu.

READ
Stropní závěsy v interiéru, jak je opravit, krásné fotografie

Co potřebujete ke schválení vašeho projektu?

Bez ohledu na druh paliva používaného pro topný kotel je nedodržování pravidel jednou z hlavních příčin nehod. To platí i pro velikost okna v kotelně s plynovým nebo jiným kotlem v soukromém domě. Následky mohou vést ke zničení kotelny, budovy a poškození zdraví (včetně smrti). To znamená, že je racionálnější zpočátku dokončit vše v souladu s GOST a SP s minimálními náklady a ztrátami.

Zvláštní pozornost je věnována následujícímu:

 • plocha místnosti;
 • rozměry okenních otvorů a typ zasklení;
 • větrání a odsávání.

Před kotlem je také nutné chránit hořlavé konstrukce. Závěsné zařízení je tedy od nosné stěny odděleno nehořlavým plechem s tepelně izolační vrstvou. Podlahové jednotky se instalují zpravidla na železobetonové desky nebo jiný samostatný základ. Obecně se doporučuje postavit budovu nebo přístavbu pro kotelnu na samostatném základu od domu pouze s použitím nehořlavých stavebních materiálů. To platí pro podlahy, stěny, střechy, okna a dveře, včetně povrchových úprav exteriéru a interiéru.

Obecné požadavky na prostory

Celková kubatura kotelny musí přesáhnout 15 metrů krychlových. To znamená, že minimální velikost okna v plynové kotelně bude 0,03 * 15 = 0,45 m0,2. K tomuto ukazateli se připočítává XNUMX metru krychlového na každý kW výkonu, který je vyroben pro obsluhu domu. V tomto případě se uvažuje jak otopný systém, tak zásobování teplou vodou.

Výška stropu v samostatné místnosti musí přesáhnout 2,5 m. Výška nosné plošiny pro stojací kotel může být 15 cm (ne více) než úroveň podlahy. Pokud zařízení v provozuschopném stavu váží méně než 200 kg, je povoleno nahradit základ betonovým potěrem.

Stejně jako okenní konstrukce jsou dveře zavěšeny pouze na pantech bez výztuže. To je nutné mimo jiné pro možnost rychlé evakuace z areálu. Mělo by být také možné otevřít dveře ven. Pokud se jedná o rozšíření, doporučuje se uspořádat dva východy: na ulici a do domu.

Popis videa

V tomto videu uživatel sdílí své zkušenosti s instalací kotelny s plynovým topným kotlem:

Nejdůležitější znaky

Kotelna v soukromém domě musí mít mimo jiné okenní otvor.

Okno by mělo mít snadno spouštěcí design s výklopným křídlem, příčkou nebo posuvnou částí.

Světelné vyplnění otvoru lze provést pouze obyčejným sklem nebo speciálním dvojsklem.

Rozměry a technické vlastnosti oken v kotelně musí odpovídat požadavkům aktuálních regulačních dokumentů.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: