Originální design domu

Hlavní fasáda domu

Původní projekt domu o celkové ploše 340 mXNUMX. je názorným příkladem moderního eklekticismu, ve kterém se harmonicky snoubí principy uspořádání prostoru, charakteristické pro funkcionalismus, a high-tech řešení exteriéru.

Ergonomické uspořádání a vysoký komfort rezidence poskytly originální designové nápady, které tvořily základ architektonického konceptu budovy.

VLASTNOSTI ARCHITEKTURY

Lapidární objemy budovy jsou tvořeny výraznou artikulací pravých úhlů a linií a jsou organizovány podle principu maximální funkčnosti. Jasné vnitřní zónování se odráží v architektuře budovy, jejíž výraznost není určena dekorem, ale plasticitou jasných geometrických tvarů.

Orientace stavebních bloků uvnitř lokality vytvořila pocit samoty a autonomie existence. Princip otevřenosti vnitřního prostoru byl ztělesněn v použití velkých objemů panoramatického zasklení, které tvoří rovinu fasády a poskytuje vynikající sluneční záření do všech místností.

Myšlenku jednoty vnitřního a vnějšího podporuje i prostorný balkon přesahující obvod fasády, jehož konstruktivní řešení umožnilo smazat hranice mezi obrysy budovy a okolní krajinou.

DESIGN A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Umírněnou barevnou paletu exteriéru původního domu tvoří omítnuté betonové povrchy a obkladové fasádní obklady v barvě mokrého asfaltu, které jsou použity k dekoraci věžové konstrukce, která organizuje centrální část budovy, a vizuálně autonomní dekorativní deska , který plní pomocnou roli nosného prvku.

Okenní křídla v barvě hořké čokolády vnášejí do barevného schématu fasády hřejivý tón a zdůrazňují expresivitu zrcadlových ploch prosklených objemů.

Zjistit přesnou cenu návrhu, konstrukce nebo máte jiný dotaz?

Zajímavý projekt chaty, 360 m2

Projekt domu ve svahu – řeka Něva, 1200 m 2

Původní projekt půlkruhového domu, 950 m 2

Stavba a projekt high-tech domu, 1100 m 2

Netradiční projekt chaty s venkovním bazénem, ​​480 m 2

Projekt chaty v high-tech stylu, 540 m2

Důvěrnost osobních údajů

1. Poskytnutí informací Klientem:

1.1. Při objednávání zboží nebo služeb / poptávání cen na stránkách topdom.info (dále jen „Stránky“) klient poskytuje následující údaje:

Jméno, kontaktní telefon. Při zadávání Objednávky může Klient uvést následující údaje: příjmení, jméno, příjmení příjemce Objednávky, adresu pro doručení Objednávky, e-mailovou adresu.

1.2. Klient poskytnutím svých osobních údajů souhlasí s jejich zpracováním (až do odvolání souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů klientem) společností TopDom LLC (dále jen „prodávající“), za účelem plnění závazky prodávajícího a/nebo jeho partnerů vůči klientovi, prodej zboží a poskytování služeb, poskytování referenčních informací, jakož i za účelem propagace zboží, prací a služeb, dále souhlasí se zasíláním zpráv reklamního a informačního charakteru a servisní zprávy. Prodávající se při zpracování osobních údajů Klienta řídí federálním zákonem „o osobních údajích“, federálním zákonem „o reklamě“ a místními předpisy.

READ
Rozlitá voda na notebooku se nezapne

1.2.1. Pokud si Klient přeje své osobní údaje upřesnit, zablokovat nebo zlikvidovat, pokud jsou osobní údaje neúplné, neaktuální, nepřesné, získané nezákonně nebo nejsou nezbytné pro stanovený účel zpracování, nebo pokud si Klient přeje odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo odstranit protiprávní jednání společnosti TopDom LLC ve vztahu k jeho osobním údajům, musí prodávajícímu zaslat oficiální žádost způsobem stanoveným Zásadami společnosti TopDom LLC ohledně zpracování osobních údajů.

1.3. Použití informací poskytnutých Klientem a obdržených Prodávajícím.

1.3.1 Prodávající používá údaje poskytnuté klientem na Stránkách pro následující účely:

  • zpracování Objednávek Klienta a plnění jeho závazků vůči Klientovi;
  • provádět činnosti na propagaci zboží a služeb;
  • hodnocení a analýza Stránek;
  • analýza nákupních charakteristik zákazníka a poskytování osobních doporučení;
  • informování klienta o akcích, slevách a speciálních nabídkách prostřednictvím elektronické a SMS pošty.

1.3.2. Prodávající má právo zasílat Klientovi reklamní a informační sdělení. Pokud si Klient nepřeje dostávat od Prodávajícího reklamní a informační sdělení, musí změnit příslušné nastavení odběru v příslušné sekci Osobního účtu. Od okamžiku změny uvedeného nastavení je možné přijímat zásilky prodávajícího do 3 dnů, což je způsobeno zvláštnostmi provozu a interakce informačních systémů, jakož i podmínkami smluv s protistranami, které provádějí distribuci reklamní a informační sdělení v zájmu prodávajícího.

2. Poskytování a přenos informací obdržených Prodávajícím:

2.1. Prodávající se zavazuje, že informace obdržené od Klienta nepředá třetím osobám. Za porušení se nepovažuje, že prodávající poskytuje informace zprostředkovatelům a třetím osobám jednajícím na základě smlouvy s prodávajícím za účelem plnění závazků vůči klientovi a pouze v rámci smluv. Předávání údajů o klientovi v anonymizované podobě prodávajícím třetím stranám za účelem hodnocení a analýzy provozu Stránek, analýzy nákupních charakteristik klienta a poskytování osobních doporučení se nepovažuje za porušení tohoto ustanovení.

2.2. Nepovažuje se to za porušení povinností předávat informace v souladu s přiměřenými a použitelnými požadavky právních předpisů Ruské federace.

2.3. Prodávající má právo používat technologii „cookies“. „Cookies“ neobsahují důvěrné informace a nejsou předávány třetím stranám.

2.4. Prodávající obdrží informaci o IP adrese návštěvníka webu www.topdom.info a informaci o odkazu, ze kterého webu návštěvník přišel. Tyto informace neslouží k identifikaci návštěvníka.

READ
Rozměry ploché břidlice

2.5. Prodávající nenese odpovědnost za informace uvedené Klientem na Stránkách ve veřejné podobě.

2.6. Prodávající při zpracování osobních údajů přijímá nezbytná a dostatečná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem k nim, jakož i před jiným protiprávním jednáním v souvislosti s osobními údaji.

2.7. Pro více informací o zásadách společnosti TopDom LLC ohledně zpracování osobních údajů klikněte prosím zde.

3. Uchovávání a používání informací Klientem

3.1. Vzhledem k tomu, že na Stránkách není žádný osobní účet Klienta, Klient nemá žádné důvěrné informace o Stránkách (přihlašovací jméno a heslo), a tudíž nenese odpovědnost za jejich bezpečnost.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: