Normy a pravidla pro instalaci plynové kotelny pro bytový dům

1. V místnosti, kde je instalováno plynové zařízení, je povoleno používat okenní otvory jako snadno resetovatelné uzavírací konstrukce, jejichž zasklení musí být minimálně 0,8 m2 – při tloušťce skla 3 mm, 1 m2 – s tloušťkou skla 4 mm, 1,5 m2 – s tloušťkou skla 5 mm .

Při instalaci zařízení o výkonu vyšším než 60 kW nebo umístění zařízení v suterénu nebo suterénu budovy bez ohledu na jeho výkon musí mít okenní otvory plochu zasklení v míře 0,03 m2 na 1 m3 objemu místnost a obklopující konstrukce ze sousedních místností.

2. Vzdálenost od stavebních konstrukcí prostor k plynovým sporákům pro domácnost a topným zařízením využívajícím plyn by měla být zajištěna v souladu s pasy nebo instalačními pokyny výrobců.

V případě neexistence požadavků v pasech nebo pokynech výrobců je instalace zajištěna pro:
plynová kamna:

– ke stěně z nehořlavých materiálů ve vzdálenosti minimálně 6 cm od stěny (včetně boční stěny). Desku je povoleno instalovat v blízkosti stěn z pomalu hořlavých a hořlavých materiálů, izolovaných ohnivzdornými materiály (střešní ocel na azbestovém plechu o tloušťce alespoň 3 mm, omítka atd.), ve vzdálenosti alespoň 7 cm od stěn. Izolace stěny je zajištěna od podlahy a měla by vyčnívat za rozměry desky o 10 cm na každé straně a nejméně 80 cm shora;
nástěnná a podlahová plynová zařízení pro vytápění a zásobování teplou vodou:

– na stěnách z nehořlavých materiálů ve vzdálenosti minimálně 2 cm od stěny (včetně boční stěny);

– na stěny z pomalu hořlavých a hořlavých materiálů, izolované ohnivzdornými materiály (střešní ocel na azbestovém plechu o tloušťce min. 3 mm, omítka apod.), ve vzdálenosti min. 3 cm od stěny (včetně bočních) stěna).

Izolace by měla vyčnívat 10 cm z pouzdra zařízení a 70 cm shora. Světlá vodorovná vzdálenost od vyčnívajících částí tohoto zařízení k domácímu sporáku by měla být alespoň 10 cm.

3. Při instalaci výše uvedeného zařízení na dřevěnou podlahu musí být tato izolována nehořlavými materiály, zajišťující požární odolnost konstrukce 0,75 hodiny. Izolace podlahy musí vyčnívat 10 cm za rozměry skříně zařízení.

4. Vzdálenost od topeniště kotle (ohřívače vody) a od čela plynového sporáku k protější stěně je minimálně 1 m.

READ
Fólie pro instalaci bazénu svépomocí. Fólie do bazénu: správná volba a instalace. Film pro

5. Vzdálenost plynovodu od stěny není menší než průměr potrubí.

6. Vzdálenost od elektrické zásuvky k plynovému kotli, sporáku, ohřívači vody nebo plynovodu je minimálně 10 cm.

Pravidla pro instalaci plynového kotle.
1. Výška místnosti je minimálně 2 m,
– s výkonem zařízení vyšším než 60 kW – nejméně 2,5 m;
2. Potrubí odtahového větrání Ø100mm z odolného materiálu ve vzdálenosti 0,2 m od spodní tvořící přímky větracího potrubí ke stropu s vyústěním ven;
3. Dveře s mezerou mezi podlahou o ploše 0,025 m2;
4. Otevírací okno (okenní část);
5. Samostatný vstup z pece do nebytových prostor nebo do ulice;
6. Přítomnost výstupu přímo ven při instalaci zařízení nad 150 kW;
7. Objem pece není menší než 7,5 m3, v nových domech ne menší než 15 m3;
8. Při instalaci dvou a více plynových kotlů objem tvořící části ventilačního potrubí ke stropu s výstupem ven;
3. Dveře s mezerou mezi podlahou o ploše 0,025 m2;
4. Otevírací okno (okenní část);
5. Samostatný vstup z pece do nebytových prostor nebo do ulice;
6. Přítomnost výstupu přímo ven při instalaci zařízení nad 150 kW;
7. Objem pece není menší než 7,5 m3, v nových domech ne menší než 15 m3;
8. Při instalaci dvou a více plynových kotlů se objem topeniště zvětší o 6 m3 na každý kotel.
9. Komín je ocelový a má průřez ne menší než je průměr výstupního potrubí plynového kotle (ohřívače vody), v případě společného komína ze dvou plynových spotřebičů se průřez komína vypočítá z součet úseků výstupních trubek. Vkládání komínů se provádí v různých úrovních ve vzdálenosti 0,75 m. Je povoleno kombinovat komíny plynového kotle a kamen na tuhá paliva, pokud pracují v různých časech. V případě montáže klapky (klapky) do komína je nutné v něm udělat středově otvor Ø15 mm. Je zde kapsa na čištění, sběrače kondenzátu. Zajistěte izolaci částí komínů nehořlavými materiály umístěnými na ulici. Maximální délka svislé a vodorovné části komína, počet úhlů natočení je zajištěna podle pasu pro kotel (ohřívač vody). výstup ven;
10. Nainstalujte koaxiální komín přímo ven ve vzdálenosti minimálně:
– 0,5 m vodorovně k oknům, dveřím a otevřeným větracím otvorům. mřížky;
-0,5 m nad horní hranou oken, dveří a větracích otvorů. mřížky;
-1 m kolmo k oknům při umístění otvorů pod ně.
Přímý úsek koaxiálního komína vycházející z místnosti instalace topení musí být proveden se sklonem do 5º směrem dolů od kotle. V případě, že svislé úseky koaxiálního komína přecházejí do nevytápěných místností (ulice), je nutné tento úsek komína izolovat a za kotel namontovat odvaděč kondenzátu;
11. Uzavřené stropní osvětlení;
12. Elektrické rozvody jsou uloženy v kabelových kanálech;
13. Při instalaci kotle v suterénu, suterénu, přístavbě budovy nebo samostatné budovy je povinné instalovat systém kontroly znečištění plynem s automatickým odstavením přívodu plynu a výstupem signálu plynu do místnosti s trvalou přítomností lidí.

READ
Podlahové polyuretanové soklové lišty: široké a tenké, bílé a barevné podlahové modely, přetíratelné soklové lišty, instalační proces

Pravidla pro instalaci plynového sporáku.
1. Výška kuchyně je minimálně 2,2m
2. Otevírací okno (okenní část);
3. Dveře s mezerou mezi podlahou o ploše 0,025 m2;
4. Objem kuchyně (plocha místnosti x výška) pro výpočet povoleného počtu hořáků plynového sporáku:
8 m3 – 2 hořáky;
12 m3 – 3 hořáky;
15 m3 – 4 hořáky.

Podle pravidel je jakýkoli plynový kotel instalován a připojen certifikovanými specialisty, kteří mají přístup k takové práci. Mohou to být velitelé servisního střediska výrobce, jehož zařízení jste zakoupili, nebo služba dodávky plynu. Instalace plynového kotle však není nejtěžší postup. Mnohem důležitější je správná příprava na instalaci. Nejprve je potřeba získat povolení k připojení zařízení u místního plynárenského servisu a technické podmínky s předepsanými náležitostmi, na jejichž základě vypracovat projekt instalace zařízení.

Všechny tyto procedury je možné absolvovat vlastními silami, ale je to obtížné. Proto doporučujeme nechat všechny fáze schvalování v rukou organizace specializující se na řešení takových záležitostí, případně vaší plynárenské službě, která potřebné odborníky rozhodně má. Například firma Mosoblgaz se zabývá instalací plynových kotlů a řešením podobných problémů v moskevské oblasti. Naši inženýři pomáhají nejen s vyřízením všech dokumentů a získáním povolení, ale také s výběrem zařízení, vypracováním plánu jeho umístění a doporučením pro uspořádání prostor.

Pravidla pro instalaci plynového kotle

Navzdory skutečnosti, že se na připojení, uvedení do provozu a uvedení zařízení do provozu přímo podílejí pouze specializovaní specialisté, majitel domu vybaví místo pro jeho instalaci. Navíc v tuto chvíli existuje určitý legislativní začarovaný kruh – pro získání povolení musí areál již splňovat všechny normy uvedené ve specifikacích a projektu. Poslední doklad je přitom vypracován až po odsouhlasení připojení plynárenskou službou. Proto se doporučuje kontaktovat specialisty, protože je nepravděpodobné, že bude možné správně nainstalovat plynový kotel sami.

Na základě rady odborníka budete schopni připravit prostory v souladu s obecnými požadavky tak, aby postup pro získání povolení byl bezbolestný. A nebudete muset utrácet čas a peníze na odstraňování nedostatků a opětovné podávání žádostí.

Požadavky na pokoj

Soulad prostor s požadavky SNiP je jednou z důležitých podmínek, které mohou výrazně zjednodušit koordinaci instalace plynového kotle v plynárenské službě. Zařízení s nízkým výkonem (do 30 kW) je povoleno instalovat ve vnitřních místnostech domu, kromě obytných místností, koupelny a toalety. Například v kuchyni, sklepě, šatně nebo přístavbě, pokud jsou tyto místnosti vybaveny ventilačním systémem a splňují další požadavky. Kotle s výkonem do 150 kW mohou být namontovány v samostatné místnosti v jakémkoli patře domu, výše – pouze v suterénu, přístavbě nebo samostatné budově.

READ
Polymerový základní nátěr - co to je

Kromě toho je třeba dodržovat rozměry místnosti, ve které je plynový kotel instalován, a další normy:

  • Celková plocha místnosti je minimálně 4 m 2, výška stropu je od 2,2-2,5 m, objem místnosti je od 8 m 3 (hodnoty jsou uvedeny pro modely do 30 kW, lze přečtěte si normy pro výkonné kotle v SP 89.13330.2016 ” Instalace kotlů»);
  • Místnost musí mít alespoň jedno okno s otevíracím oknem nebo příčníkem. Plocha zasklení 0,3 m² na 10 metrů krychlových objemu místnosti, ale ne méně než 0,5 m²;
  • Dveře jsou ve spodní části vybaveny nekrytou větrací mezerou o ploše ​8 cm 2 na 1 kW výkonu zařízení. Šířka dveří – od 800 mm, otevírají se směrem ven.

Při uspořádání zařízení se berou v úvahu doporučení výrobce, je zajištěn volný přístup pro jeho ověření, seřízení a údržbu. Pokud je zařízení umístěno v přístavbě, suterénu nebo suterénu, umístěného v suterénu nebo suterénu, musí mít místnost přístup do ulice.

Existují také požadavky na dokončení místnosti – všechny povrchy jsou obloženy materiály, které nepodporují spalování, v blízkosti místa, kde je instalován plynový kotel – ohnivzdorné. Umístění zařízení je plánováno tak, aby nepřispívalo k šíření požáru. Je zakázáno instalovat více než dva kotle v jedné místnosti.

Požadavky na komín

Každý plynový kotel vyžaduje komín, který závisí na modelu zařízení. Pro spotřebiče s otevřeným plynovým hořákem je vybaven vnější komín s přirozeným tahem, jehož průřez musí odpovídat výkonu zařízení.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: