Nízké napětí v několika zásuvkách v bytě – příčiny

Prosím, řekněte mi, co by mohlo být důvodem a kde začít kopat?
Koupil byt. Starý. Na jedné stěně v zásuvkách ukazuje 3 volty. Indikátor šroubovák ukazoval normální indikaci v jednom vodiči a ve druhém TAKÉ, ale slabé.

podíl2Út, 13. května 2008 15:23

 • Autor: droga
 • energetický inženýr
 • Od: Astana
 • Registrováno: středa, 15. srpna 2007
 • Pozvánky: 0
 • Příspěvky: 2478
 • Respekt: ​​[+216/-13]
 • Pozitivní: [+38/-9]
 • Pohlaví: Muž
 • Stráveno na fóru:
  1 měsíc 13 dní
 • Poslední návštěva:
  Pá, 4. dubna 2014 09:50

V elektřině jsou pouze dva typy poruch – buď chybí kontakt tam, kde je potřeba, nebo je kontakt tam, kde není potřeba.
Ve vašem případě je s největší pravděpodobností prvním typem poruchy nulový vodič je přerušený, není vynulován na štítu (indikátor na něm svítí slabě kvůli kapacitnímu snímání nebo přes něco zapojeného do zásuvky nebo přes žárovky ).
Musíte vzít dlouhý drát, připojit jej k nule na štítu, druhý konec k kontrolce a hledat jeho druhý konec v zásuvkách.
Pak se ukáže, zda je tam nula a fáze.

podíl3Út, 13. května 2008 15:29

 • Autor: sergey_sav
 • Hlavní energetický inženýr
 • Od: Petrohrad
 • Registrováno: středa, 23. května 2007
 • Pozvánky: 0
 • Příspěvky: 2743
 • Respekt: ​​[+173/-11]
 • Pozitivní: [+8/-48]
 • Pohlaví: Muž
 • Věk: 64 [1959]
 • Stráveno na fóru:
  1 měsíc 3 dny
 • Poslední návštěva:
  Ne, 25. dubna 2021 01:44

Podobnou věc lze pozorovat při přerušení nuly a ve spojovací skříni a v předchozích vývodech, pokud jsou ve smyčce.

podíl4Út, 13. května 2008 15:46

 • Autor: YVG
 • контакт
 • Registrováno: Út, 13. května 2008
 • Pozvánky: 0
 • Příspěvky: 3
 • Respekt: ​​[+0/-0]
 • Pozitivní: [+0/-0]
 • Stráveno na fóru:
  1 hodiny 46 minut
 • Poslední návštěva:
  Út, 5. října 2010 14:45

Děkuji všem za rady. Dnes večer se pokusím hledat, kde a co chybí.
Ještě poradit začátečníkovi – je lepší hledat nulu na štítu indikačním šroubovákem? Nebo je vše viditelné pouhým okem? (barva drátů, speciální značení.) Žádný příklad před očima – proto se ptám podrobně, abych nemusel večer na nic myslet.
A zásuvky ve smyčce. Navíc je poslední pár (na obou stranách stěny) přišroubován nezávisle předchozími úchyty k dostupným zásuvkám.

READ
Vlastnosti zařízení a typy deskových výměníků tepla

Edited by YVG (út, 13. května 2008 15:48)

podíl5Út, 13. května 2008 16:17

 • Autor: droga
 • energetický inženýr
 • Od: Astana
 • Registrováno: středa, 15. srpna 2007
 • Pozvánky: 0
 • Příspěvky: 2478
 • Respekt: ​​[+216/-13]
 • Pozitivní: [+38/-9]
 • Pohlaví: Muž
 • Stráveno na fóru:
  1 měsíc 13 dní
 • Poslední návštěva:
  Pá, 4. dubna 2014 09:50

Pomocí šroubováku-indikátoru lze nalézt pouze fázi, a pak ne nutně úplnou (může být pouze kapacitní snímání).
Vyrobte si kontrolku (kazetu, tvrdé dráty, žárovku).
Ve štítu se jedním koncem lampy dotkněte výstupu stroje (kde neonka ukazuje „dobrou“ fázi), druhým vodičem lampy zkrouťte nulové vodiče z bytu (nebo je svorkovnice společná s nimi mohou být modré, i když to není ve starém bytě).
Můžete se tedy ujistit, že existuje nula.
Pokud jsou zásuvky ve smyčce, použijte tuto lampu k nalezení hranice mezi pracovní a nefunkční zásuvkou, otevřete ji a vyhledejte špatný kontakt drátu od stínění a do další zásuvky atd.
Horší bude, když se někde ve zdi přetrhne drát.
Nebo se ještě chystáte na rekonstrukci?

V moderním domě se používá velké množství elektrických spotřebičů a je těžké si bez nich představit život a volný čas. Někdy se však lampy a elektronická zařízení přestanou svítit a ohřívače a rychlovarné konvice začnou fungovat hůře. Důvodem je nejčastěji nízké napětí v síti.

Proč je nízké napětí nebezpečné?

Především trpí provoz topných těles. Při poklesu napětí výkon těchto zařízení klesá a jeho závislost na napětí není přímá, ale kvadratická.

To je způsobeno vzorcem P=U²•R, kde R je odpor ohřívače. Proto, když pokles tohoto parametru o 10 % topný výkon se sníží o 20 % a při poklesu o 30 % to bude pouze 49 % jmenovité hodnoty.

nízké napětí v síti

Slabé napětí v bytě je nebezpečné nejen pro špatný výkon topidel. Nejnegativnější důsledky v tomto případě budou pro zařízení, v jejichž konstrukci jsou elektromotory.

Když napětí klesne točivý moment motoru klesá, v důsledku čehož nemůže dosáhnout požadované rychlosti otáčení a pracuje ve startovacím režimu. Od dělníka se liší zvýšeným proudem a při delším provozu vede k přehřátí vinutí a poruchu elektrického stroje.

Jaká úroveň napětí je považována za nízkou

Je nemožné dosáhnout napětí v zásuvce 230 V z mnoha důvodů. Proto v GOST 29322-2014 tabulka A.1 uvádí přípustné limity pro odchylku síťových parametrů od jmenovité hodnoty. Existují dva typy odchylek:

 • Normálně povoleno ±5 %. Elektrické spotřebiče přitom mohou fungovat neomezeně dlouho bez ztráty výkonu a zrychleného opotřebení. Pro síť 230 V je to 218-241 V
 • Maximální přípustné ±10 %. Při tomto napětí je provoz všech zařízení přípustný, ale pokud parametry překročí tyto limity, může to vést k urychlenému opotřebení nebo selhání zařízení. Pro síť 230 V jsou tyto limity 207-253 V. Předpokládá se, že nejnižší použité napětí může klesnout na 198 Voltů.
READ
Na co si dát pozor při výběru LED lampy s pohybovým senzorem

maximální a minimální hodnoty napětí

Informace! Odchylka parametrů je pevná, když trvání jevu není kratší než 60 sekund.

Důvody nízkého napětí

Co dělat, když je v síti nízké napětí, závisí na příčinách jevu a místě nehody.

Pokles napětí v elektrickém vedení

V případě, že existují denní kolísání napětí – nízká ve špičce a normální jindy, důvodem je s největší pravděpodobností velká délka kabelů a nedostatečný průřez vodivých jader.

Když kabelem protéká elektrický proud, dochází v něm vlivem existujícího odporu k poklesu napětí, který je tím větší, čím větší je síla proudu a délka kabelu.

pokles napětí v síti 220 Voltů

V současné době se zvýšil celkový výkon elektrospotřebičů i aktuální spotřeba. Proto v místech, kde se používají staré linky, které nejsou určeny pro moderní zátěž, večer, když lidé hromadně zapínají domácí spotřebiče, stejně jako v zimě při použití elektrického vytápění, při výrazném dále od trafostanice, může napětí klesnout na 170 V nebo ještě nižší.

Tento problém lze vyřešit výměnou vedení pro přenos energie a (nebo) instalací dalšího transformátoru blíže ke spotřebiteli. To však vyžaduje značné náklady, takže to lze provést pouze pro mikročást nebo celou vesnici.

Nízký napájecí transformátor nebo nesprávné nastavení

Dalším důvodem nízkého napětí může být nedostatečný výkon snižovacího transformátoru. V tomto případě při přetížení sítě se ztráty v transformátoru zvyšují, nicméně v tomto případě se přehřívá a odpovídající ochrana by měla fungovat, takže tento problém je poměrně vzácný.

Pravděpodobnější je situace nesprávného nastavení parametrů zařízení. U většiny přístrojů je možné výstupní napětí upravit a při zvýšených ztrátách ve vedení může být vhodné ho zvýšit na maximální přípustnou hodnotu.

To je nutné, aby na konci řádku neklesla pod přípustnou hodnotu.

Tento problém může vyřešit pouze organizace obsluhující vedení vysokého napětí na základě vyjádření z vyjádření místních samospráv.

Fázová nerovnováha v distribuční síti způsobující pokles napětí a způsoby řešení

Ale nedostatečný úsek přívodních kabelů příčina nízkého napětí může spočívat v nerovnoměrném rozložení spotřebičů ve fázích. V tomto případě proud v jedné z fází převyšuje ostatní, což vede ke zvýšeným ztrátám ve vedení.

K tomu se přidává pokles napětí v nulovém vodiči v důsledku velkého cirkulačního proudu.

READ
Stretch stropy se vzorem: vzory s motýly, příroda a vzory, jak si vybrat, foto

Řešení tohoto problému spočívá ve správném připojení bytů nebo soukromých domů k různým fázovým vodičům. Tyto práce provádí energetická společnost, která dodává elektřinu spotřebitelům.

Problémy v domácí síti, vedoucí ke snížení napětí a způsoby jejich odstranění

Nízké napětí může být způsobeno závadou v elektroinstalaci. V bytovém domě je k tomu nutné měřit napětí v různých fázích mezi sebou a ve vztahu k neutrálu ve vstupním štítu.

Podle výsledků měření je to možné několik možných příčin nízkého napětí:

 • Parametry sítě jsou ve všech fázích přibližně stejné. Důvodem je nedostatečný průřez vhodného kabelu. Může být také nedostatečný výkon nebo nesprávné nastavení napájecího transformátoru.
 • Napětí v jednom z vodičů vedení je podhodnoceno ve vztahu k ostatním svorkám, stejně jako ve vztahu k nulovému vodiči. V tomto případě dochází k nerovnoměrnému rozložení zatížení mezi fázemi.
 • Napětí mezi lineárními vodiči je stejné a mezi těmito svorkami a nulou v jedné z fází je podhodnoceno, zatímco v jiných je nadhodnoceno. Důvodem tohoto jevu je přerušení neutrálu ve vhodném kabelu.
 • Všechna měření ukazují výsledek blízký jmenovitému – 380 V lineární napětí a 220 V fáze. V tomto případě dochází k poškození domovní elektroinstalace.

Jaká zařízení jsou na to citlivá?

Nízké napětí v síti neovlivňuje všechny elektrické spotřebiče. Podle stupně citlivosti je lze rozdělit do tří skupin:

 1. Necitlivý. Jedná se o různá topná zařízení, v jejichž konstrukci nejsou žádné elektronické součástky a elektromotory. Takovými zařízeními jsou elektrická kamna (kromě indukce), kotle, elektrické konvektory a další podobná zařízení a žárovky. V závislosti na provozním režimu mohou fungovat hůře nebo snížené napětí nebude patrné. Elektronicky řízená topidla fungují hůře při mírném poklesu parametrů sítě a pokud se pokles zvýší, zařízení se přestane zapínat.
 2. Elektrické spotřebiče s elektronickým ovládáním. Tato zařízení normálně fungují až do poklesu napětí, při kterém se přestanou zapínat. Příkladem takových zařízení jsou LED a energeticky úsporné žárovky, televize a nabíječky pro mobilní telefony.
 3. Zařízení s elektromotory. Vzhledem k tomu, že elektrické stroje mohou selhat při nízkém napětí, je zakázáno je v takové situaci zapínat.

Co dělat, kde si stěžovat?

Pokud je v síti zjištěno nízké napětí, kde si stěžovat, záleží na tom, čí „zóna odpovědnosti“ je příčinou problému.

READ
Obklady Opoczno - vlastnosti a sortiment: keramický povlak

Pokud jste zjistili, že pokles napětí ve vaší domácnosti je způsoben problémy ve vaší větvi elektrického vedení

Odpovědnost za stav vnitrodomových sítí nese majitel soukromého domu nebo bytového úřadu nebo řídící organizace v bytovém domě.

Aby bylo možné určit potřebu kontaktovat tyto instituce, je nutné:

 • Po úvodním stroji zkontrolujte napětí ve stínění. Pokud parametry sítě odpovídají normě, pak je problém v elektroinstalaci domu nebo bytu. Pro určení místa nehody opakujte měření v podlahové desce. Pokud je napětí normální, došlo k poruše ve vnitrobytových sítích a budete muset problém vyřešit sami.
 • V případě, že dojde ke snížení napětí za jističem, pak je nutné zkontrolovat stav kontaktů na kabelové přípojce ke vstupnímu stroji nebo na odbočce z venkovního vedení. Pokud jsou kontakty v plastovém pouzdře, pak je třeba věnovat pozornost vzhledu plastu, musí si zachovat původní barvu a tvar. Spálené kontakty opravuje nebo vyměňuje elektrická společnost, která dodává elektřinu do domu.

Pokles napětí v mezích odpovědnosti napájecí společnosti

Pokud se nízké napětí objeví až večer a v zimě, pak je příčina jevu v nedostatečném průřezu vodičů a nízkém výkonu transformátoru. Řešení takového problému je mnohem obtížnější než náprava nehody.

co dělat, když je napětí nízké

Teoreticky stačí napsat hromadnou stížnost na energetickou společnost a ta je povinna vyměnit kabel a transformátor, tato práce však může stát několik milionů rublů, takže může trvat dlouho, než se projde úřady a v případě zahradního družstva vklad osobních prostředků podílníků.

Výkon

Nízké napětí v síti může způsobit, že elektrické spotřebiče budou fungovat špatně nebo dokonce selžou. Pro ochranu domácích spotřebičů je proto nutné instalovat stabilizátor nebo relé pro řízení napětí, které vypne napájení linky, když parametry sítě překročí přijatelné limity.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: