Mrazivá půda na předměstí

Zimní období je charakteristické promrzáním půdy do určité hloubky, které je doprovázeno zamrzáním vody obsažené v půdě, což vede k expanzi a zvětšení objemu. Půda, která se zvětšila, ovlivňuje založení struktury, což vede k jejím posunům a narušení přirozené polohy.
Промерзание оказывает отрицательное воздействие, избежать которого можно заложив основание ниже уровня промерзания. Указанный показатель зависит от типа почвы (глина, песок, супесь) и климатической зоны (среднегодовые показатели температуры в конкретном регионе).

Stanovení úrovně zamrznutí v souladu s požadavky SNiP

промерзание грунта

Устанавливается глубина промерзания в соответствии с положениями СНиП 2.02.01-83. Указывается, что нормативная глубина определяется исходя из средних показателей сезонного промерзания в конкретном регионе, выявленных в результате наблюдений проводимых в течение 10 лет.

Pozornost! Pozorování se provádějí na otevřených, horizontálních místech zbavených sněhové pokrývky za předpokladu, že hloubka podzemní vody je pod úrovní mrazu.

Если многолетние наблюдения не проводились, то степень промерзания определяется посредством теплотехнических расчётов. Если работы проводятся в местности, где почва не промерзает больше чем на 2.5 метра, то для расчётов используется формула: dfn=d0 √Mt.

Rozluštění vzorce:
Mt je číselně srovnatelný koeficient s absolutními hodnotami průměrných teplot pod nulou v zimním období v konkrétním regionu (pokud nebyla provedena potřebná pozorování, jsou převzata data z hydrometeorologických stanic pracujících ve stejných klimatických pásmech).
d0 – величина, равная уровню промерзания, характерному для конкретного типа почвы.

 • глина (суглинки) – 0.23м;
 • hrubá klastická zemina – 0.34m;
 • пески (супеси) – 0.28м;
 • štěrkovitý písek – 0.30 m.

Rozluštění vzorce:

dfn – normativní hloubka stupně zamrznutí půdy (uvedená v pododstavcích 2.26 – 2.27 SNiP 2.02.01-83).
kh – коэффициент теплового режима здания, применимый для внешних фундаментов отапливаемых зданий (если работы ведутся с неотапливаемыми объектами, то kh=1.1).

Уровень промерзания почвы в Москве и Подмосковье

Уровень промерзания грунта в Подмосковье зависит от степени насыщения почвы влагой в конкретной местности. Указанный показатель является крайне вариабельным для данного региона и варьируется в пределах 0.4 – 2 метра. Максимальные показатели характерны для районов с наиболее влажным и плотным грунтом, при условии, что будут иметь место крепкие и устойчивые морозы. Когда на участке рыхлая почва, а влага отсутствует, уровень промерзания будет крайне низким.

 • Sergiev Posad – 1.4 m;
 • Наро-Фоминск – 0.6 – 1м;
 • Можайск – 0.6м;
 • Волоколамск – 0.7 – 1.2м;
 • Dubná – 1.5 – 2.1m;
 • Подольск – 0.4м.
READ
Novostavby v rezidenčních komplexech: výhody a vyberte si sami

Непосредственно в Москве stupeň zamrznutí půdy se uvnitř liší 1.2 – 1.32 метра. Конкретные показатели следует рассчитывать исходя из типа почвы на конкретном участке и наблюдений, проводимых в течение длительного времени. Если пренебречь расчётами, то последствия для здания могут быть плачевными.

Užitečné materiály

Posílení základů

Достаточно часто в строительстве зданий и сооружений можно столкнуться с проблемой, когда фундамент находится в аварийном состоянии.

Расчёт нагрузки на фундамент

Нагрузка на фундамент – это допустимые цифровые значения, обозначающие несущую способность.

Выбор фундамента для дома из бруса

Správná volba nadace určí nejen náklady na stavbu jako celek, ale také trvanlivost a spolehlivost postaveného domu.

Mapa mrazivé hloubky

Hloubka zamrznutí půdy v moskevské oblasti závisí na takových faktorech, jako jsou: typ půdy, klima, hladina podzemní vody, zelené plochy, množství sněhu, terén atd.

Hloubka mrazu je neustále se měnící hodnota.

Pokud jsou typ půdy, reliéf konstantní jednotky, zbytek se neustále mění.

Hloubka zamrznutí půdy v Moskevské oblasti

Moskva. Mapa mrazivé hloubky

Komentář k mapě

Za zmínku stojí, že jednotka zamrznutí půdy v moskevské oblasti má rozsah od 0,5 m do 1,8 m.

Takový rozsah čísel samozřejmě přímo souvisí s typem půdy.

 • Hustá půda promrzá hlouběji
 • Suchá půda má nižší rychlost mrazu
 • Mokrá půda rychle a tvrdě zmrzne

V regionu není žádná průměrná jednotka mrazu. Je obvyklé brát jako normu 1,40 m. Tato hodnota s přihlédnutím k nárůstu všech faktorů: nízká teplota (mráz), málo sněhu, mokrá půda atd.

Ve skutečnosti je hloubka mrazu výrazně odlišná od průměru. Z velké části dosahuje jednoho metru. Na západě kraje je maximum mrazů 65 cm, na jihu, severu a východě až 75 cm.V tuhých zimách bez sněhu může půda promrznout až 1,50 m.

Rusko. Mapa mrazivé hloubky

V moskevské oblasti je řada půdních typů rozsáhlá: písčité, hlinité, písčité hlíny, rašeliny, kusy kamenitých a poloskalnatých půd.

Vzhledem k velkému množství typů půd je možné, aby specialista, který zohlední všechny proměnné, přesně určil, jak hluboko bude půda v konkrétní oblasti promrzat.

Ve skutečnosti půda v oblasti zřídka zamrzne hlouběji než metr.

Nejvyšší míry jsou v severních oblastech: Klin – zamrznutí 1.8 m, Taldom – 1.3 m, půda v Dmitrově může zmrznout 1,6 m. Moskva – 1,2 – 1,32 m.

Podle standardů SNiP 2,02,01-83 se hloubka zamrznutí půdy vypočítá podle vzorce:

READ
Septik BARS-Aero - princip fungování a odpovědi na často kladené otázky

H = √M*k je druhá mocnina součtu absolutních průměrných měsíčních teplot (v zimě). Výsledná jednotka se vynásobí k – koeficientem (individuální hodnota pro každý typ zeminy).

 • Hlína, hlína – 0,23
 • Písčitá hlína, jemný a prachovitý písek – 0,28
 • Hrubý, střední, štěrkovitý písek – 0,3
 • Hrubá klastická zemina – 0,34

Hloubka zamrznutí půdy podle norem SNiP

velkoměsto М √М Hloubka mrazu podle SNiP (m)
Hlíny a hlína Písek, jemná písčitá hlína Písek hrubý štěrk
Arkhangelsk 46,1 6,79 1,56 1,90 2,04
Vologda 38,5 6,20 1,43 1,74 1,86
Jekatěrinburg 46,3 6,80 1,57 1,91 2,04
Kazan 38,9 6,24 1,43 1,75 1,87
Kursk 21,3 4,62 1,06 1,29 1,38
Moskva 22,9 4,79 1,10 1,34 1,44
Dole

Mrazivé zvedání

Mrazivé zvedání – jedná se o deformaci půdy při zmrazování a rozmrazování, záleží na množství vody obsažené v půdě, čím je jí více, tím vyšší je úroveň vztlaku.

Půdy hlinité a jílovité mají největší nárůst objemu při mrazu. Objem zmrzlé půdy se zvýší až o 10 %.

 • Nízká objemová expanze v písčitých půdách.
 • Kamenité a kamenité půdy snižují zvedací faktor na nulu.
 • Jaký je účinek sněhové pokrývky?
 • Čím více sněhu, tím nižší úroveň mrazu.
 • Majitelé soukromých domů poškozují strukturu a půdu tím, že čistí oblast vedle domu od padlého sněhu. Výsledkem je nerovnoměrné zamrzání. Země dostane příležitost zamrznout, zvětšit objem a poškodit základ. Během období oteplování bude půda nerovnoměrně rozmrzat, respektive vysychat a také nerovnoměrně prohřívat.

Důsledky zvedání půdy

Jak důležité je vzít v úvahu zamrznutí půdy pro nadaci

Základ je položen pod úrovní mrazu

V úvahu se berou následující faktory:

 • Tlak základů na půdu
 • Zemní odpor
 • Vztlakové síly
 • Boční smykové síly
 • Do jaké výšky se základ zvedne těžkými silami
 • Hladina spodní vody
 • Jak hluboko půda zamrzne

Je nebezpečné zanedbávat výpočty při pokládání základů a budování budovy. Následky budou nenapravitelné. Vztlaková síla zvednutí základ zvedne, což povede k jeho deformaci a může dojít ke zničení budovy.

Doporučení! V blízkosti domu je dobré vysadit nízké stromy a keře, které budou sbírat sněhovou pokrývku a chrání základ před zamrznutím.

Hloubky zamrzání půdy pro zásobování vodou v moskevské oblasti

Jak položit vodovodní potrubí

Pro pokládku potrubí se bere indikátor podle stavebních předpisů a pravidel. V moskevské oblasti se tato hodnota pohybuje od 1 do 1.5 m. Záleží na oblasti.

READ
Domácí generátor z asynchronního motoru

Je nutné počítat s promrzáním půdy. Pokud jsou potrubí položena nad úrovní mrazu, může při mrazech voda v potrubí zamrznout. Pokud je v soukromém sektoru příležitost zahřát potrubí (ohně, plynové hořáky pro otevřené potrubí), pak pro městskou dálnici zbývá jen jedna věc, počkat na zahřátí.

Jaké nebezpečí?

Nebezpečí spočívá v tom, že pokud potrubí s vodou v jednom místě zamrzne, led se začne šířit po celé čáře.

Jak víte, voda při nízkých teplotách zamrzá a expanduje, což může vést k porušení těsnosti potrubí. V souladu s tím vypnutím přívodu vody a opravou potrubí během oteplování.

Hlavní faktory při instalaci potrubí

 • Jak hluboko půda zamrzne
 • Typ půdy
 • Proudění podzemní vody
 • Minimální teplota v zimě
 • Způsob dodávky vody do vodovodního systému
 • Teplota a cirkulace vody
 • Zahřívání půdy sluncem
 • Zelená místa
 • Tloušťka sněhu

Výsledky

V jaké hloubce půda zamrzne, je důležité vědět nejen pro položení základů a položení vodovodního systému. Jednotka by měla být zohledněna při vrtání studní, organizaci studny, uspořádání skladovacích nádrží na odpadní vodu.

Měli byste přísně dodržovat pravidla a pokud není možné nezávisle určit typ půdy a úroveň zamrznutí, zavolejte specialistu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: