Hodnocení svařovacích elektrod pro invertor

Které elektrody je lepší použít pro invertorové svařování - jak si vybrat podle průměru, povlaku, účelu, TOP nejlepších elektrod, tipy pro začátečníky

Elektrické svařování pomocí invertorového přístroje pevně vstoupilo do sféry odolného upevňování kovových konstrukcí. Použití takového zařízení však zahrnuje použití speciálních elektrod. Podívejme se podrobně, jaké elektrody se nejlépe používají pro svařování invertorem, jak je správně vybrat s přihlédnutím k účelu, typu povlaku, průměru a dalším parametrům, které faktory ovlivňují především kvalitu svarového spoje tímto způsobem, jaké jak vypadá TOP nejlepších elektrod a co je potřeba zvážit začínající svářeč.

Vlastnosti invertorového svařování

Invertorové svařovací stroje jsou rozšířené a žádané jak mezi profesionály, tak mezi řemeslníky a začátečníky. Je to vše o všestrannosti charakteristik výstupního proudu (DC a AC), kompaktnosti a mobilitě zařízení. Současně existují modely, které jsou připojeny jak na dvě, tak na tři fáze.

Abyste si udělali představu o výhodách svařování s tímto typem stroje, musíte nejprve vědět, jaké jsou svařovací elektrody pro invertor, jak zvolit potřebnou úpravu pro konkrétní aplikaci. Všestrannost technologie umožňuje použití jakéhokoli typu obalených elektrod. Různé podmínky však vyžadují určité typy povlaků, průměr a proudové charakteristiky.

Obecně začátečníci preferují invertorové svařování před analogy s usměrňovači nebo transformátory kvůli dostupnosti technologie, přehlednosti a rychlosti zvládnutí techniky, řemeslníci – jsou přitahováni dostupností široké škály různých svařovacích operací, profesionálové – preferují kvůli spolehlivost, stabilita a trvanlivost spojovacího švu.

Užitečné informace! Pouze na první pohled se může zdát, že elektrody jsou nenáročným spotřebním materiálem při skladování. Ve skutečnosti bude kvalita svařovacích prací záviset na tom, jak přísně byly dodrženy podmínky pro jejich údržbu. Například podle požadavků státní normy by teplota okolí v místnosti pro jejich dlouhodobé skladování neměla klesnout pod 15 °C.

Elektroda, vlastnosti, účel

Svařovací elektroda je kus kovové tyče potažený ochrannou vrstvou. Když vyvstane otázka, jak vybrat elektrody pro svařování, zvažuje se především její typ, materiál jádra a povlak. Podle prvního znaku se dělí do dvou kategorií:

 1. Při svařování podléhá roztavení. Vyrobeno ze speciálního drátu. Používají se pro neželezné a ocelové slitiny od malé až po střední hloubku svaru.
 1. Netavení. Jedná se o uhlíkové, grafitové nebo wolframové elektrody. Určeno pro svařování titanu, hliníku, hořčíku, mědi a dalších kovů. Používají se v technologii plynového oblouku.

Moderní široce dostupné nejlepší elektrody pro invertorové svařování patří především do první kategorie. Proces technologie svařování je charakterizován tavením jak materiálu samotného jádra, tak jeho povlaku působením vysokoteplotního plazmového oblouku. Plyny vznikající v důsledku odpařování povlaku zabraňují oxidaci horkého kovu a přispívají k vytvoření vysoce kvalitního odolného svaru s povrchovým ochranným filmem.

Dávejte pozor! Obsah vlhkosti v nátěrovém materiálu má pro proces svařování prvořadý význam. Vlhké elektrody se špatně zapalují. V důsledku toho bude šev nerovnoměrný a nekvalitní. Ani sušení za zvláštních podmínek jejich stav nezlepší. Jediným způsobem, jak je udržet v původním suchém stavu, je bezpečné, vzduchotěsné balení.

Kritéria výběru vedoucího

Podrobné zvážení hlavních technických charakteristik vám umožňuje rozhodnout, jak vybrat elektrody pro invertorové svařování. Jedná se především o následující řadu důležitých parametrů:

 • Druh svařovaného materiálu.
 • Různé povrchové aplikace.
 • Průměr
READ
Instalace polyuretanové pěny. Izolace z polyuretanové pěny svépomocí - ekonomická, technologická, cenově dostupná

Pojďme je analyzovat podrobněji.

Druh kovu

První věc, kterou musí svářeč při výběru spotřebního materiálu řešit, je rozhodnutí, které elektrody jsou pro invertor nejvhodnější – jak je vybrat podle typu svařovaného kovu. Podle nomenklatury státní normy se podle této charakteristiky dělí do následujících kategorií:

 1. Slitiny oceli s vysokým obsahem uhlíku a nízkolegované.
 2. Tepelně odolná legovaná ocel.
 3. Ocel, vysoce legovaná se specifickými vlastnostmi.
 4. Vytvoření povrchové vrstvy svařováním elektrickým obloukem.
 5. Litina (svařovaná a navařená).
 6. Měď, hliník a jejich slitiny.
 7. Univerzální – pro zpracování slitin neurčitého složení.

Doporučení! Výběr elektrody podle aplikace, tedy typu svařovaného materiálu, umožňuje vyhnout se hrubým chybám. Pokud například svaříte díly z nerezové oceli pomocí možnosti pro železné kovy, následně se šev vlivem korozních procesů zhroutí.

Typy povlaků

Podle typu látky pokrývající kovové jádro se elektrody dělí na 5 typů:

 • Ty hlavní.
 • Rutil.
 • Celulózový.
 • Kyselý.
 • Smíšený.

Nejoblíbenější z nich jsou první dva. Požadavky na svar na pevnost v tahu, houževnatost, maximální tekutost a další charakteristiky určují, které elektrody jsou pro svařování nejlepší. Bazické, stejně jako celulózové, se používají pouze na stejnosměrný proud a v místech, kde je šev vystaven zvláštním vlivům.

Proto musí být pevný, zároveň elastický a odolný proti nárazu, odolávat teplotním změnám a nepodléhat korozi. Elektrody tohoto typu se při výrobě kalcinují. Současně jsou kovové výrobky, které jsou svařovány s jejich pomocí, nutně chráněny před stopami rzi, prachu a nečistot.

Rutilové a kyselé povlaky fungují stejně efektivně jak na stejnosměrný, tak na střídavý proud. Poskytují kvalitní šev, i když jsou obrobky zoxidované nebo rezavé. Další důležitou vlastností je jejich snadné zapalování a tvorba drobného zbytku při spalování – i při hodnotě napětí naprázdno.

Spotřební materiály tohoto typu jsou často doporučovány začínajícím svářečům. Kyselý povlak je však značně toxický. Můžete s nimi pracovat buď venku, nebo uvnitř s dobrým větráním nebo ventilací. Analogy rutilu jsou zároveň netoxické a doporučují se pro práci ve stísněných prostorách a na těžko dostupných místech.

Průměr

Výběr elektrod pro svařování s invertorem v průměru je určen tloušťkou zpracovávaného obrobku podle následujícího vzoru:

READ
Obdélníková trubka - rozsah a rozsah
Průměr elektrody (mm) Tloušťka obrobku (mm)
Do 2 Do 2
2-3 3
3-4 4-5
4-5 6-12
5-6 Přes xnumx

Čím silnější je vrstva svařovaného kovu, tím větší by měl být průměr elektrody a tím vyšší by měla být hodnota proudu dodávaného svařovacím zařízením. Pokud například pro 2mm vzorek stačí průměrně 50 A, pak pro 3mm vzorek bude potřeba 80 A a pro 4mm vzorek asi 120-140 A atd. Zpravidla uvedené elektrické parametry jsou uvedeny na obalu výrobku.

Užitečné informace! Na každý 1 mm průměru jádra se přidává průměrně 25-40 A. Tato hodnota nárůstu proudové síly zařízení do značné míry závisí na technice svařování. U kontinuální metody je její hodnota minimální a u oddělitelné metody maximální.

Faktory, které určují kvalitu spojení

Pro vytvoření kvalitního svarového spoje nestačí vědět, jak se liší elektrody pro invertorové svařování, které je lepší zvolit pro konkrétní podmínky aplikace. Je také nutné mít představu o tom, co ovlivňuje výsledek svařovacích prací. Jedná se především o následující počet faktorů:

 1. Profesionalita svářeče.
 2. Technický stav spotřebního materiálu.
 3. Obslužnost zařízení.

První faktor je hlavní a určující. Protože nešikovný a nezkušený specialista nebude schopen vytvořit vysoce kvalitní spojení, i když budou dodržena všechna pravidla pro výběr podmínek, přípravu materiálů a spotřebního materiálu. Profesionální svářeč musí mít dostatek zkušeností s různými elektrodami, materiály, typy švů, aby provedl skutečně kvalitní spojení.

Samotné nanesené elektrody musí být v dobrém stavu – bez úlomků povlaku a nenavlhčené. Standardně musí být správně zvoleny podle průměru, typu povlaku a materiálu svařovaných obrobků. Zařízení navíc musí být plně funkční. V opačném případě, pokud zařízení nepracuje stabilně, kvalita vytvořeného švu zanechá mnoho přání a průběh práce nebude splňovat technologické požadavky kvůli neustálému lepení.

Tipy pro začínající svářeče

Abyste se mohli stát profesionálním svářečem a také provádět pomocné svářečské práce v každodenním životě, nestačí jen vědět, jaké elektrody si pro začátečníky vybrat. Musíte také obecně rozumět této oblasti a následujícím pravidlům, která v ní platí:

 • Je nutné začít zvládat svářečské práce s rutilovými elektrodami. Během provozu nevypouštějí škodlivé plyny, ideálně se snadno zapalují, dobře fungují s obloukem střední intenzity a poskytují možnost snadné kontroly a pozorování svarové lázně.
 • Správně nastavte elektrické parametry zařízení – především polaritu a hodnotu síly proudu. Například u stejnosměrného proudu a přímé polarity by měl být obrobek připojen ke kladné svorce, elektroda k záporné svorce. Při obrácené polaritě je opak pravdou. Síla proudu musí odpovídat požadavkům výrobce.
 • Před zahájením hlavní práce musíte strávit čas a naplnit svou ruku v tréninku na nepotřebných kusech kovu, podobného typu jako obrobek.
 • Nejlepší způsob, jak zlepšit kvalitu práce, je pravidelně zlepšovat své zkušenosti s různými spotřebními materiály a materiály, absolvovat odborné kurzy a podobně.

Poradenství! Činnosti elektrického svařování představují potenciální hrozbu jak pro samotného svářeče, tak pro jeho okolí. Proto musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a v ochranném oděvu.

Popis videa

Video o správné volbě elektrod pro invertor:

READ
Kalkulace nákladů na dům z pórobetonu

TOP z nejlepších elektrod

Optimálním řešením otázky, které elektrody jsou pro měnič nejlepší, je Resanta 220 V model MP-3. Díky rutilovému povlaku je zajištěna stabilita oblouku, snadné zapálení, minimální rozstřik, pevnost a odolnost proti destrukci mikropóry a prasklinami. Zpravidla se takový spotřební materiál používá pro běžné oceli o tloušťce 3-4 mm.

V kategorii nejžádanějších bazických obalených elektrod vedou tyto vzorky:

 • ESAB UONII 13/55. Používají se pro svařování ocelových detailů z nízkolegovaných a nízkouhlíkových slitin. Průměr jádra se pohybuje od 2 do 5 mm, což umožňuje spojovat obrobky o tloušťce až 8 mm.
 • Lincoln Electric SSSI 13/55. Elektrody s maximální provozní zátěží. Průměr 4 mm. Schopný svařovat při nízkých teplotách – až -40 stupňů. a vysokou vlhkostí vzduchu. Určeno pro legované, uhlíkové a betonářské oceli.
 • PlasmaTec Monolith TsCh-4. Používá se hlavně pro tenkovrstvý materiál, například pro různé nádoby a potrubí. S průměrem jádra 3 mm poskytuje vysoce kvalitní úhledný šev.

Popis videa

Podívejte se na video testování elektrod pro invertor:

V kategorii rutilových elektrod seznam lídrů zahrnuje:

 • Wester MP-3. Průměr 3 mm. Používá se pro ocel s nízkým obsahem uhlíku ve složení. Vaří se i na špinavých a rezavých površích.
 • Quattro Elementi 770-414. Wolframová tyč o průměru 2 mm. Určeno pro svařování tenkých kovů, například pro opravy karoserií automobilů.
 • SVEL MR-3C. Jádro o průměru 3 mm. Určeno pro svařování dílů do tloušťky 4 mm na těžko přístupných místech.

Poradenství! “+” a “-” můžete připojit různými způsoby – jedním a druhým k dílu nebo elektrodě. Rozdíl je v tom, že směr toku elektronů jde vždy od minusové hrany k plusové jedničce. Proto se ten připojený ke kladnému pólu zahřeje. Toto pravidlo je relevantní, když se masivnost obrobku a elektrody velmi liší. Pokud je například plech o tloušťce 2 mm svařen 4 mm elektrodou, může jednoduše vyhořet. Proto je lepší k přístroji připojit „+“. Na druhou stranu, pokud je tloušťka obrobku 5 mm nebo více, pak naopak. Protože se zahřívání hmoty součásti zvýší a šev se ukáže být hlubší a silnější.

Popis videa

Video o volbě elektrod a parametrech pro měnič:

Nejdůležitější znaky

Invertorové svařování je stabilní, spolehlivá a snadno naučitelná technologie. Proto je žádaný mezi začátečníky i profesionály. Při rozhodování, kterou elektrodu zvolit pro svařování s invertorem, jsou v první řadě zohledněny její technické vlastnosti:

 1. Typ kovu, který se má svařovat.
 2. Typ krytí.
 3. Průměr
READ
Nové nápady na design obývacího pokoje 16 mXNUMX. m

Podle typu povrchu jsou elektrody bazické, rutilové, celulózové, kyselé a smíšené. Nejčastěji se používají první dvě odrůdy. Průměr elektrod by měl být tím větší, čím větší je tloušťka svařovaných obrobků. Kvalita svaru závisí nejen na správném výběru přídavných materiálů a materiálů podle podmínek a parametrů, ale také na profesionalitě svářeče.

Svařovací elektroda se používá pro svařování, což je hlavní typ spojování kovů ve stavebnictví, strojírenství a stavbě lodí.

Skládá se z tyče a povlaku. Při zahřátí se jádro (tyč) roztaví a povlak chrání švy před vystavením kyslíku.

Aby bylo možné vybrat ten správný model z velkého množství nabídek, článek poskytuje hodnocení nejlepších svařovacích elektrod pro rok 2023. Byl sestaven po pečlivém prostudování charakteristik, srovnání nákladů a přezkoumání recenzí.

Jak vybrat svařovací elektrodu?

Pro lepší svařování je velmi důležitý správný výběr svařovací elektrody. Pro rok 2023 jsou výběrová kritéria následující:

Tloušťka kovu:

Elektrody se dodávají v různých průměrech. Tlusté polotovary musí být svařeny pomocí velkých průměrů, jinak se tyč příliš přehřeje a postříká tekutým kovem. Svařování tenkého kovu s velkým průměrem bude neefektivní, protože bude téměř nemožné roztavit a zahřát obrobek.

Typ svařovaného kovu:

Volba elektrody pro svařování musí být provedena v souladu s kovem. Složení jádra by mělo být co nejblíže složení obrobku nebo výrobku, v důsledku čehož bude spojení homogenní, nebude mít trhliny ani deformace.

V závislosti na svařovaném kovu mohou být elektrody pro: nízkouhlíkové a nízkolegované oceli, nerezovou ocel, litinu, hliník, vysokouhlíkové oceli.

Pokrytí:

 • Rutilový nátěr je nejčastější. Mohou být použity se stejnosměrným nebo střídavým proudem. Nelze je použít pro vertikální sjezdové svařování. Jsou dokonale zapálené jednou a znovu. Rutilové elektrody jsou vhodné pro spojování tenkých dílů a jsou vhodné pro obloukové svařování.
 • Základní nátěr mají elektrody, které se obtížněji zapalují, zejména opakovaně. Strany určené ke svařování je třeba očistit od rzi a barvy, jinak oblouk při svařování odplivne a zhasne. Takové možnosti dokonale svařují tlustý kov, vhodné pro vyplňování vrstev a kořenových svarů a vytvářejí spoj se zvýšenou pevností v tahu.
 • Kyselý povlak slouží k montáži některých konstrukcí, nelze použít ve svislé poloze při sestupu. Takové elektrody se svařují na střídavý i stejnosměrný proud, ale hodně plivou. Používají se při svařování hlavních potrubí.
 • Celulózový povlak díky tenkému povlaku se hodí pro svařování na těžko přístupných místech. Mohou pracovat ve všech prostorových polohách a často se používají také pro svařování hlavního potrubí.
 • Smíšené pokrytí umožňuje kombinovat užitečnost dvou pokrytí.
READ
Oprava řezaček dlaždic: princip fungování ručního a elektrického zařízení a také jak opravit tlačítkové relé a další poruchy vodou chlazeného nástroje?

Poloha švu v prostoru:

Elektrody mohou být univerzální, pro všechny polohy kromě svislého sjezdu, pro vodorovné švy na svislé rovině, pro spodní, nakloněné polohy + do lodi.

Aktuální zdroj:

Zdrojem proudu může být střídač, transformátor a další zařízení. Střídač je stále rozšířenější, protože je schopen provozu na stejnosměrný i střídavý proud.

Polarita připojení:

Důležité pro stejnosměrné svařování. Přímá polarita je připojení dílu k „+“ a svařovací elektrody k „-“. Opačná polarita vyžaduje obrácené připojení.

Délka:

Tento parametr se bude lišit od 30 do 50 cm. Čím delší je elektroda, tím déle bude fungovat bez výměny. Krátké elektrody jsou vhodné pro těžko dostupná místa.

 • SSSI svařuje díly při nízkých teplotách.
 • ANO-21 používá se pro díly do 4 mm, které jsou provozovány pod nízkým tlakem.
 • MR-ZS Svařujte díly z válcovaných a středně uhlíkových ocelí do tloušťky 20 mm.
 • LEZ roztavit opotřebované díly.
 • Rutil ANO-4 vhodné pro nízkolegované a nízkouhlíkové oceli, dobře svařují kov znečištěný rzí a snadno se čistí od strusky.

Jakou společnost byste si měli vybrat?

Existuje mnoho výrobců vyrábějících kvalitní produkty, každý si vybere to nejlepší pro sebe.

Hodnocení doporučuje věnovat pozornost následujícím společnostem:

 • REXANT je jedním z předních výrobců elektrických, kabelových a osvětlovacích produktů v Ruské federaci a SNS. Jejím posláním je poskytovat zákazníkům kvalitní a cenově dostupné produkty, které splňují nejnovější trendy v oboru.
 • RESANTA je lídrem v Rusku ve výrobě svařovacích invertorů a stabilizátorů napětí. Mezi jejich produkty je mnoho dalších položek, včetně svařovacích elektrod. Veškeré vybavení je vysoce kvalitní a má vlastní záruku.
 • ESAB je lídrem ve výrobě svařovací techniky a řezných produktů. Neustále zdokonaluje metody a technologie, aby získal ty nejlepší produkty ve svém oboru.

Hodnocení nejlepších svařovacích elektrod podle ceny a kvality

15. Magmaweld ESR-11

Svařovací elektroda Magmaweld ESR-11 otevírá výběr, který je užitečný pro svařování oceli o tloušťce menší než 5 mm, pozinkovaného plechu a trubek. Nezalekne se lehce zrezivělých nebo natřených ocelových polotovarů.

Svařování s ním lze provádět v libovolných polohách. Elektroda dokonale vyplní mezery. Je vhodný pro bodové svařování, protože se snadno zapálí 1x a následně. Měkký a rovnoměrný oblouk také zlepší bodové svařování.

Výrobek lze použít pro AC i DC provoz. Struska samovolně odchází a šev vychází bez prasklin, konkávní a rovnoměrný, nepropaluje kov.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: