Chyby a poruchy praček samsung

Toto je rychlý průvodce chybovými kódy a testovacími režimy pro pračky Samsung (SM). Uvažovány jsou modely s klasickým bubnovým pohonem a s přímým (DD) pohonem bubnu. Uvedeno je dekódování označení SM Samsung.

Vážení čtenáři, pokud najdete chybu, nahlaste ji prosím v komentářích.

Obsah

Rozluštění označení praček Samsung

Stará specifikace

zápis SM Samsung; stará specifikace

Nová specifikace

zápis SM Samsung; nová specifikace

pračky Samsung; modely s klasickým bubnovým pohonem

Režim testu jízdy

Podržte současně klávesy a 1 и 2a poté stiskněte vypínač 4 (po 3 sekundách se všechny kontrolky rozsvítí, obrazovka se zobrazí t1).

Pohon lze otestovat stisknutím tlačítka 3 ihned po vstupu do počáteční fáze testovacího režimu.

b

Ovládací panel pračky Samsung; série S1061

pračka Samsung; model S1061

Ovládací panel pračky Samsung; série S1021 (fuzzy)

pračka Samsung; model S1021

Zkouška jízdy:

 1. ventil předmytí vč. (0,3 s) → vypnuto (0,3 s),
 2. ventil studené vody vč. (0,3 s) → vypnuto (0,3 s),
 3. ventil teplé vody (volitelné) vč. (0,3 s) → vypnuto (0,3 s),
 4. vyplachovací ventil vč. (0,3 s) → vypnuto (0,3 s),
 5. motor čerpadla vč. (0,3 s) → vypnuto (0,3 s),
 6. otáčení motoru doleva (0,5 s) → vypnuto (0,5 s),
 7. otáčení motoru doprava (0,5 s) → vypnuto (0,3 s),
 8. relé topení zapnuto (0,3 s) → vypnuto (0,3 s),
 9. otevření dveří (funkce pokračuje i po zavření dveří)

Testovací režim termistoru

 1. Současně podržte klávesy 1 и 2a poté zapněte vypínač 4 (po 2 sekundách se všechny kontrolky rozsvítí, obrazovka se zobrazí t1).
 2. Stiskněte klávesu 1, zobrazí se obrazovka t2.
 3. Stiskněte klávesu 3, zobrazí se vnitřní teplota bubnu.

Testovací režim pro pračky projektu Neva 1

SM Samsung; modely: WF8802JPG, WF8802DPF

Podržením 6 kláves “oplachování” a 7 “Roztočit” současně stiskněte, zapněte stroj pomocí tlačítka 12 “Na”. Probíhá primární test indikátorů (všechny indikátory se rozsvítí současně).

Varování! Při předchozím použití režimu Anti-odor může dojít k chybě tE2. Chyba zmizí, když sušicí termistor vychladne.

 • 5 – zkouška plnicího ventilu
 • 6 – zkouška čerpadla
 • 7 – test ventilátoru
 • 8 – test ohřívačů (sušička/voda).

Test topení trvá přibližně 4 sekundy.

Otáčením voliče programů můžete zvolit vhodný testovací režim:

 1. “Denně”: Displej zobrazuje frekvenci hladiny vody (264 = 26,4 kHz);
 2. “Rychle”: Displej zobrazuje teplotu vody (221 = 22,1°C);
 3. “vypustit”: Displej ukazuje teplotu sušícího kanálu (518 = 51,8°C);
 4. “Roztočit”: Indikace ukazuje stav EEPROM (Eot = OK; Eng = Vadný);
 5. “oplachování” + “Roztočit”: Na displeji se zobrazí tSt (viz bod “B”);
 6. “Ruční mytí”: Na displeji se zobrazí SPn. Spin test (s vyznačením na výsledkové tabuli).
READ
Oblast linolea

Identifikace chyby

Když je zjištěna chyba, zařízení pípne po dobu 5 sekund a na obrazovce bude nepřetržitě zobrazovat chybové hlášení. Všechny pohyblivé mechanismy budou deaktivovány, dokud nebude chyba resetována.

Chybové kódy jsou uvedeny v tabulce níže, u starších modelů (např. B1015J) byly použity jiné kódy (druhý sloupec tabulky), u starších modelů bez digitální indikace je chybový kód zobrazen jako binární kód na řádku teplotní LED ( třetí sloupec tabulky).

Displej CM kódu Samsung 4E

Rozsvítí se kontrolky všech režimů praní + kontrolka nižší teploty.

Chyba dodávky vody.

Frekvence vody se v počáteční fázi dodávky vody nemění více než 100 Hz po dobu 2 minut nebo hladina vody nedosáhne během 10 minut přednastavené hodnoty. Chyba se resetuje klíčem “Start/Pauza”.

Displej CM kódu Samsung 5E

Svítí kontrolky všech režimů praní + druhý ukazatel teploty odspodu.

Chyba vypouštění.

Frekvence hladiny vody je pod nastavenou úrovní (25.20 kHz) 10 minut po začátku vypouštění. Chyba se resetuje klíčem “Start/Pauza”.

Zobrazení kódu Samsung OE CM

Rozsvítí se indikátory všech režimů praní + dva indikátory nižší teploty.

Chyba “Vysoká hladina vody”.

Čidlo indikuje příliš vysokou hladinu vody (frekvence 21.00 kHz), chyba je resetována systémem automatického vypnutí, který vypouští vodu, dokud frekvence nedosáhne 25.00 kHz. Pokud je znovu zjištěna příliš vysoká hladina vody, provede se znovu vypuštění.

Displej SM kódu Samsung dE

Rozsvítí se kontrolky všech režimů praní + všechny kontrolky teploty.

Chyba “Otevřená dvířka”.

Chyba se resetuje při zavření dveří.

Displej kódu Samsung CM: Ue, E4

Svítí kontrolky všech režimů praní + druhý ukazatel teploty shora.

Chyba “Nerovnováha”.

Chyba se resetuje klíčem “Start/Pauza”.

Indikace kódu Samsung E5 CM

Rozsvítí se kontrolky všech režimů praní + spodní a druhá od horní kontrolky teploty.

Chyba ohřívače vody (přehřátí).

Pokud se teplota zvýší o více než 7°C za 1 min, dojde k chybě. Chyba se resetuje vypnutím napájení.

Indikace kódu Samsung CM: HE2, E6

Svítí kontrolky všech režimů praní + dva centrální ukazatele teploty.

Chyba ohřívače vody (porucha ohřívače).

Pokud se teplota zvýší o méně než 2 °C za 10 minut, dojde k chybě. Chyba se resetuje vypnutím napájení.

Displej kódu Samsung CM: IE, E7

Rozsvítí se kontrolky všech režimů praní + tři kontrolky nižší teploty.

Chyba snímače hladiny.

Indikace kódu Samsung CM: CE, 4C2, E8

Rozsvítí se kontrolky všech režimů praní + ukazatel horní teploty.

READ
Dlažba z přírodního kamene v příměstských oblastech a ve městě

Chyba „Abnormální teplota vody“.

Pokud má nalévaná voda v programu “Jemné praní” nebo “Vlna” teplotu >50°C, dojde k chybě. Chyba se resetuje vypnutím napájení.

Displej SM kódu Samsung: LE, E9

Kontrolky všech režimů praní + kontrolky spodní a horní teploty svítí.

Chyba “Únik vody”.

Pokud jsou zaznamenány více než 4 cykly přívodu vody a bezpečná hladina vody pro ohřívač, zobrazí se chyba. Chyba se resetuje vypnutím napájení.

Zobrazení kódu Samsung CM: 3E, EA

Rozsvítí se kontrolky všech režimů praní + horní a druhá od spodní kontrolky teploty.

Chyba tachometru.

Pokud jsou z otáčkoměru během 2 sekund přijaty méně než 2 impulsy, dojde k chybě. Chyba se resetuje vypnutím napájení.

Zobrazení kódu Samsung CM: bE, EB

Svítí kontrolky všech režimů praní + dva ukazatele spodní a horní teploty.

Chyba “Selhání tyristoru motoru.”

Pokud je z otáčkoměru přijato více než 300 impulsů za 1 sekundu, zobrazí se chyba. – v provozním rozsahu do 90 ot./min. Chyba se resetuje vypnutím napájení.

Te - Indikace chyby Samsung CM

Rozsvítí se kontrolky všech režimů praní + dva horní kontrolky teploty.

Chyba selhání termistoru.

Pokud je obvod termistoru NTC vadný, a také pokud je napětí na termistoru nižší než 0.2 V nebo vyšší než 4.5 V, dojde k chybě. Chyba se resetuje vypnutím napájení.

Chyba “Zkrat v termistoru sušení (nebo systému proti zápachu)”

Pokud odpor termistoru NTC klesne pod povolenou prahovou hodnotu, dojde k chybě. Chyba se také objeví v důsledku přehřátí termistoru, například při poruše ventilátoru.

Elektrický „Aquastop“ fungoval

K chybě dochází, když je v pánvi stroje voda. Stroj vypustí vodu a vypne se

Systém “Voltcontrol” fungoval.

Systém vypne stroj, když se napětí odchyluje o více než 20 % (176V – 276V). Když se napájecí napětí normalizuje (odchylka není větší než 15%) (220-15% (187V) ~ 230+15% (265V)), bude stroj automaticky pokračovat v programu. S krátkodobou odchylkou (méně než 1 sekunda) v rozsahu od 175 do 400 voltů stroj pracuje v normálním režimu.

Modely praček s přímým (DD) pohonem bubnu

Testovací režim “VENUS” (WD8122CVB)

Testovací režim pro modely projektu VENUS, kód projektu – V (viz nová specifikace), modely: WD8122CVB a podobné.

Podržením kláves 7“Roztočit” и 8“Sušení” současně stiskněte, zapněte stroj pomocí tlačítka 12“Na”. Probíhá primární test indikátorů (všechny indikátory se rozsvítí současně).

READ
Udělej si sám semafor vyrobený z lepenky a disků

Po vstupu do testovacího režimu otočte volič programu (2) do polohy “ručníky”, zobrazí se na displeji “tSt”. Poté je možné zapnout / vypnout následující spotřebiče stisknutím příslušných tlačítek:

 • 11 – test motoru (po stisknutí – spuštění / zastavení motoru) 2
 • 5 – test napouštěcího ventilu (1. stisk – ventil předmytí, 2. – ventil sušení, 3. – ventil studené vody, 4. – ventil horké vody, 5. ventil páry) 3
 • 8 – test čerpadla (1. stisk – vypouštěcí čerpadlo, 2. – oběhové čerpadlo, 3. – vše vypnout)
 • 6 – zavírání dveří
 • 7 – otevření dveří
 • 9 – test ohřívače (1. stisk – sušení, 2. – ohřev vody, 3. – pára, 4. – vypnuto). Při každé operaci ohřívač pracuje po dobu 5 sekund.

Otáčením voliče programů můžete zvolit vhodný testovací režim:

 • Ložní prádlo AIR WASH: Displej zobrazuje frekvenci hladiny vody (264 = 26,4 kHz);
 • Antibakteriální: Displej zobrazuje teplotu vody (221=22,1°C);
 • Máchání + odstřeďování: Displej ukazuje teplotu sušícího kanálu (518 = 51,8°C);
 • Vypouštění: Displej zobrazuje teplotu kanálu kondenzátoru (518 = 51,8°C);
 • ručníky: Na displeji se zobrazí tSt (viz bod “B”).

Testovací režim “K4-EURO” (WF7102SKS)

Testovací režim pro modely projektu K4, kód projektu – K (viz nová specifikace), modely: WF7102SKS a podobné.

Při současném držení tlačítek 6 “Odstřeďování” a 7 “Hladina vody” zapněte stroj pomocí tlačítka 14 “Zapnuto”. Probíhá primární test indikátorů (všechny indikátory se rozsvítí současně).

Po vstupu do testovacího režimu otočte voličem programu (12) do polohy „Jemné“, na displeji se zobrazí „tSt“. Poté je možné zapnout / vypnout následující spotřebiče stisknutím příslušných tlačítek:

 • 11 – test motoru (po stisknutí – spuštění / zastavení motoru) 8
 • 2 – test napouštěcího ventilu (1. lis – ventil předmytí, 2. – ventil sušení, 3. – ventil studené vody, 4. – ventil teplé vody, 5. ventil . pár)9
 • 5 – test čerpadla (1. stisknutí – zapnutí vypouštěcího čerpadla, 2. – vypnutí vypouštěcího čerpadla)
 • 3 – zavření dveří
 • 4 – otevření dveří
 • 7 – kontrola ohřívače (ohřívač funguje 5 sekund)

Otáčením voliče programů můžete zvolit vhodný testovací režim:

 • Silně znečištěné: Displej zobrazuje frekvenci hladiny vody (264 = 26,4 kHz);
 • Děti: Displej zobrazuje teplotu vody (221 = 22,1 °C);
 • Bílá bavlna: Displej zobrazuje teplotu sušícího kanálu (518 = 51,8 °C);
 • Rychlý: Displej zobrazuje teplotu kanálu kondenzátoru (518 = 51,8°C);
 • Delicate: Na displeji se zobrazí tSt (viz bod “B”).
READ
Okna pro verandu do venkovského domu: příklady a možnosti, recenze

Testovací režim: Model H1245A

Pračka Samsung model H1245A

Testovací režim pro pračku model H1245A

Podržením 6 kláves “Roztočit” a 7 “Opožděný start” současně stiskněte, zapněte stroj pomocí tlačítka 12 “Zapnuto”. Probíhá primární test indikátorů (všechny indikátory se rozsvítí současně).

Po vstupu do testovacího režimu otočte knoflíkem volby programu (10) do polohy “Bavlna”, zobrazí se na displeji “bEU1”. Poté je možné zapnout / vypnout následující spotřebiče stisknutím příslušných tlačítek:

 • 2 – test napouštěcího ventilu (1. stisk – ventil předmytí, 2. – ventil hlavního mytí, 3. – ventil horké vody) 6
 • 5 – zkouška čerpadla
 • 3 – zavírání dveří
 • 4 – otevření dveří

Otáčením voliče programů můžete zvolit vhodný testovací režim:

 • dětská bavlna: Displej zobrazuje frekvenci hladiny vody (264 = 26,4 kHz);
 • ručníky: Displej zobrazuje teplotu vody (221=22,1°C);
 • barevná látka: Displej ukazuje teplotu sušícího kanálu (518 = 51,8°C);
 • Rychle: Displej zobrazuje teplotu kanálu kondenzátoru (518 = 51,8°C);
 • Vlna: Indikace ukazuje stav paměti EEPROM;
 • delikátní: test mycího režimu;
 • ložní prádlo: test rotace;
 • Bavlna: Displej zobrazuje “bEU1” (viz odstavec “2”).

Identifikace chyby: přímý (DD) pohon

Když je zjištěna chyba, stroj pípne na 5 sekund a na obrazovce nepřetržitě zobrazuje chybové hlášení Všechny pohyblivé mechanismy budou deaktivovány, dokud nebude chyba odstraněna.

Kódy poruch jsou uvedeny v tabulce níže.

Chyba snímače hladiny vody. Frekvenční signály generované snímačem hladiny vody > 30 kHz nebo < 10 kHz.

Porucha motoru pračky:

 • Svorka hlavní desky uvolněná.
 • Motor není napájen ze sítě.
 • Poškozené vnitřní vinutí motoru (přerušení nebo zkrat)
 • Svorka Hallova čidla není připojena.
 • Do motoru vnikly cizí předměty (např. šroub).

Porucha Hallova snímače motoru pračky:

 • Přetížený motor kvůli příliš velkému množství prádla (nedetekováno senzorem)
 • Svorka Hallova snímače není připojena k motoru.
 • Rozbití sestavy hlavní obvodové desky.

Poškození rotoru nebo statoru motoru pračky:

 • Vyskytuje se, když snímač haly motoru přijímá chybné provozní signály.
 • Svorka IPM sestavy hlavní desky není připojena.
 • Odsunutý kryt motoru DD.
 • Do hadic, které nejsou správně připojeny, vstupuje teplá a studená voda.
 • Teplotní čidlo vody procházející suchým ventilem během sušícího cyklu přesahuje 70°C.
READ
Směsi písku a štěrku: jaké jsou vlastnosti přírodní směsi a její hustota, hmotnost na

: Chyba “Abnormální teplota vody”.. Senzor teploty vody při praní vlny nebo jemného prádla načte více než 50 °C.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: